Lærer i norsk og realfag - Oslo Vo Rosenhof

Sted
Oslo (By), Østlandet
Publisert
31. oktober 2018
Frist
11. november 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Lærer, Pedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Utdanningsetaten

Vi trenger lærer til grunnskole for ungdom
Lærer i norsk og realfag - Oslo Vo Rosenhof - Oslo kommune, Utdanningsetaten

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.
Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av at det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/

Oslo VO Rosenhof kjennetegnes ved et bredt opplæringstilbud til voksne innvandrere. Skolen er involvert i flere prosjekter hvor samarbeid med bydelene, kommunale instanser og privat næringsliv er sentralt. Satsningsområder for skolen er blant annet arbeidsrettet norskopplæring, IKT og utvikling av deltakernes grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier for å sikre muligheten for varig tilknytning til arbeidslivet eller til høyere utdanning.
Oslo VO Rosenhof har ca 2500 deltakere og 160 ansatte og er lokalisert i tre bygg sentralt plassert i Oslo.

Les mer om Oslo voksenopplæring Rosenhof her: https://rosenhof.oslovo.no

Vi har fått flere klasser i vårt grunnskoletilbud for ungdom mellom 16 og 19 år, og trenger deg som vil ta ansvar for ungdommer med kort botid i Norge, og som trenger stabilitet gjennom et godt skoletilbud.
Vi ønsker deg som vil, og kan, utgjøre en forskjell for flere.

Arbeidsoppgaver
• Du planlegger, gjennomfører og følger opp elevenes læring
   og evaluerer opplæringen.
• Du bidrar til et godt læringsmiljø gjennom tydelig klasseledelse.
• Du bidrar til et godt teamarbeid med kolleger, og bidrar til
   pedagogisk nytenking og utvikling.
• Du bidrar til å videreutvikle et av skolens opplæringstilbud.

Kvalifikasjoner
• Du har pedagogisk utdanning og undervisningskompetanse i
   norsk.
• Du har i tillegg undervisningskompetanse i matematikk
   og/eller naturfag.
• Du bør ha utdanning innen- og undervisningserfaring fra
   norsk som andrespråk.
• Du har erfaring fra arbeid i flerkulturelle miljøer.
• Du har erfaring og kompetanse i å benytte digitale verktøy i
   opplæringen.

Utdanningsretning
• Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Personlige egenskaper
• Du er opptatt av å oppnå resultater og bidrar til at skolen
   og elevene når sine mål.
• Du skaper gode relasjoner og et trygt og godt læringsmiljø.
• Du er god til å samarbeide og til å gjøre andre gode.
• Du har tålmodighet, samtidig som du har ambisjoner på vegne
   av eleven.
• Du er systematisk og strukturert.
• Du har godt humør og er opptatt av å skape et positivt
   arbeidsmiljø.

Vi tilbyr
• Meningsfylte arbeidsoppgaver.
• Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et godt arbeidsmiljø.
• Pedagogiske utfordringer og faglig trykk.
• Et spennende, utfordrende og godt elevmiljø.
• Lønn etter avtaleverk.

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3948306734
Stillingsbrøk: 100%
Fast stilling
Startdato: 01.11.2018

Arbeidssted: Ostehausgate 22, 0183 Oslo

Kontaktinfo:
Petter Yttereng, rektor, mobil 959 39 418
Ylva Drage, ass. Rektor, mobil 948 35 422,
e-post: ylva.drage@ude.oslo.kommune.no 

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist:11.11.2018

Flere søk som dette