Rektor ved Kjellervolla skole

Rekrutterer
Skedsmo kommune
Sted
Lillestrøm, Skedsmo
Publisert
2. november 2018
Frist
15. november 2018
Arbeidsfelt
Leder, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Rektor ved Kjellervolla skole
Skedsmo kommune

Kjellervolla skole ligger i Lillestrøm, er omgitt av store grøntarealer, og har ca. 410 elever på 8.-10. trinn. Skolen sto ferdig i 2000 og fikk i 2001 Skolebyggprisen. Skolen er veldrevet, har gode elevresultater og et godt skolemiljø med et kompetent og stabilt personale. Den er pilotskole for programmering som valgfag, og har eget integrert opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever. Skolens elever har egen bærbar pc som verktøy i all undervisning. Lederteamet består av rektor og to undervisningsinspektører. I tillegg har skolen tre trinnledere, rådgiver og sosiallærer.

Skolekapasiteten i kommunens sentrale deler er presset, og kommunestyret har vedtatt bygging av en ny ungdomsskole i Lillestrøm som skal stå klar til skoleåret 2021/2022. Virksomheten ved Kjellervolla overføres da i sin helhet til den nye skolen, og Kjellervolla skole vil samtidig tas i bruk som ny barneskole. Den nye ungdomsskolen bygges for 7 paralleller med flerbrukshall og viktige kulturfunksjoner i tillegg. Videre er det vedtatt at Skedsmo realfagssenter skal overføres til skolen. I tilknytning til realfagssenteret skal det opprettes et såkalt Newton-rom. Også andre kommuneomfattende funksjoner kan bli lagt til skolen.

Fra 01.02.19 er det ledig fast 100% stilling som rektor.

Arbeidsoppgaver
Skedsmo kommune har høye ambisjoner for skolen, og til stillingen søker vi en rektor som er tydelig, målrettet og med evne og vilje til å videreutvikle en sterk praksis- og læringskultur.
Den som ansettes må ha forståelsen for sammenhengen mellom lederskapet og elevenes læringsutbytte, og vedkommende må kunne involvere personalet, rådsorganene, foreldrene og skolens øvrige samarbeidspartnere i felles utviklingsprosesser.

Vi vektlegger initiativ og gjennomføringskraft, relasjonskompetanse, samarbeidsevne, en strukturert arbeidsform og innsikt i økonomistyring. Personlig egnethet vektlegges.

Overføring av virksomheten til det nye skolebygget i 2021 vil innebære en stor omstillingsprosess. Rektor vil ha en sentral rolle i planlegging og gjennomføring, og det er ønskelig med innsikt og erfaring fra denne denne type arbeid.

Kvalifikasjoner
Lederutdanning og relevant ledererfaring er nødvendig. For øvrig kvalifikasjonskrav i samsvar med opplæringslovens § 9-1.

Før tiltredelse må det legges fram politiattest i tråd med opplæringsloven § 9-1, og om nødvendig tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulose kontroll.

Utdanningsnivå
Høyskole/Universitet

Vi tilbyr
Lønn etter avtale
God pensjons- og forsikringsordning
Bedriftshelsetjeneste
Aktivt bedriftsidrettslag

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3970847722
Stillingsbrøk: 100%
Fast

Arbeidssted: Vestbygata 59, 2003 Lillestrøm

Kontaktinfo:
Helge Dulsrud, kommunaldirektør, telefon 66 93 83 62, mobil 918 48 398

Søknad sendes
Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 15.11.2018