PPrådgiver - Pedagogisk psykologisk tjeneste

Sted
Mjøndalen, Nedre Eiker
Publisert
2. november 2018
Frist
18. november 2018
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Ledig 100% fast stilling som PPrådgiver - Pedagogisk psykologisk

Nedre Eiker kommune ligger i hjertet av Østlandet! Innenfor én time fra kommunen når du alt som det sentrale østlandsområdet har å tilby. Drammenselva renner igjennom kommunen, som grenser til Drammen og Lier i øst og Øvre Eiker og Modum i vest. Vi preges av et aktivt organisasjons- og idrettsliv og satsing på bl.a. miljø, helse og eldreomsorg. I dag bor det ca 24.000 innbyggere her og vi er en kommune i vekst! Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Drammen og Svelvik. Les mer her

Forebyggende enhet - avdeling PPT - har følgende stilling ledig: 100 % fast stilling som PP-rådgiver fra og med 01.01.2019. 

PPT dekker førskole, grunnskole og voksenopplæring, og er organisert inn i virksomheten Forebyggende enhet sammen med kommunens spesialpedagogiske førskoleteam (Fagteam), Familiehuset (Helsestasjonen og Familesenteret). Virksomheten er lokalisert til sentrum i Mjøndalen.

Kommunen har fokus på tidlig intervensjon og satser på helhetlig og tverrfaglig samarbeid. Forebyggende enhet har bedre tverrfaglig innsats som sitt viktigste utviklingsområde og du må se på deg selv som en ressurs og pådriver innen dette området. 

PPT jobber både individ- og systemrettet i forhold til samarbeidspartnerne. Vi er også involvert i kommunens utviklingsarbeid blant annet i forbindelse med PALS og Vurdering for læring. Vi har spesielt fokus på tidlig innsats/rett hjelp fra rett instans, samt utvikling av gode læringsmiljø/antimobbetiltak. 

Vi ønsker oss en person som både kan jobbe individrettet og direkte med barn/ungdom og deres familier, og som har interesse for systemrettet og helhetlig arbeid. 

For videre opplysninger om stillingen kan avdelingsleder Torill Østby Wiker kontaktes på telefon 41592058. 

Tilsetting krever tilfredsstillende politiattest etter opplæringsloven §10.9. 

Søkere må bruke vårt elektroniske søknadsskjema. Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden. Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå skoler og barnehager i å identifisere og prøve ut individ og miljørettede tiltak for barn og unge innenfor egne rammer.
 • Sakkyndig utredning og anbefaling av tiltak for barn og unge med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.
 • Bistå internt i utvikling av PP-tjenestens faglige ståsted og samarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Mastergradsutdanning eller tilsvarende.
 • Testkompetanse.
 • Kompetanse i forhold til elever med omfattende vansker.
 • Kompetanse/erfaring fra arbeid med klasser/grupper, - system rettet arbeid i skolen
 • Erfaring fra PPT eller annen veilednings/rådgivningstjeneste er ønskelig.
 • Den som tilsettes må ha førerkort og disponere bil.

Utdanningsretning

 • Pedagogikk
 • Utdanningstittel: Spesialpedagog

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Evne til selvstendig, systematisk, strukturert og målrettet arbeid
 • Det legges spesiell vekt på gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner og på vilje til å tenke alternativt og tverrfaglig
 • Personlig egnethet med hensyn til ovennevnte tillegges stor vekt i tillegg til formelle kvalifikasjoner.

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et tett og trivelig fagmiljø med varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Fleksitid
 • Lønn etter utdanning og kvalifikasjoner
 • Kommunal pensjonsordning

Arbeidssted: Drammensveien 1, 3050 Mjøndalen

Søknadsfrist:18.11.2018