Rektor/enhetsleder Haugsbygd ungdomsskole

Sted
Hønefoss, Ringerike
Publisert
8. november 2018
Frist
15. november 2018
Arbeidsfelt
Leder, Pedagog, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Ringerike kommune har over 30 000 innbyggere og ligger en times kjøring fra Oslo. Med Ringeriksbanen og ny E16 vil Hønefoss om få år være 25 minutter unna hovedstaden. Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet og i løpet av 20 år skal folketallet fordobles. Utbyggingen har startet. Vi skal ta vare på de gode lokale verdiene, samtidig som vi ønsker mange nye innbyggere velkommen. Ringerike kommune trenger flere flinke folk som vil være med på å planlegge, bygge og utvikle fremtidens kommune.

Rektor/enhetsleder

Har du visjoner for morgendagens skole? Vil du å bidra til å forme elevenes fremtid? Liker du å jobbe sammen med, og lede motiverte og dyktige medarbeidere?
Svarer du ja på dette, er du kanskje den vi søker etter til å overta som rektor ved Haugsbygd ungdomsskole.

Haugsbygd ungdomsskole er en skole med 210 elever fordelt på tre trinn og en forsterket enhet. Skolens ledelse vil bestå av rektor og to avdelingsledere. Skolen har også teamkoordinatorer på Forsterket enhet som står for daglig drift. Avdelingsledere har ansvar for hvert sitt årstrinn. Skoleutvikling og fellesoppgaver blir fordelt ut fra samlet kompetanse i ledergruppa. Skolen har fokus på felles standarder for det gode læringsmiljøet, digital opplæring og utvikling, samt arbeid med språkløyper. Dyktige og engasjerte ressurslærere og ansatte bidrar til at det jobbes målrettet med å videreutvikle læringsmiljøet ved skolen.
Mer om skolen finner du på: www.ringerike.kommune.no/haugsbygd-ungdomsskole/


Arbeidsoppgaver 

 • overordnet ledelse av skolen inkl. pedagogisk utvikling
 • personaloppfølging inkl. fullt ansvar i forbindelse med rekruttering og 
 • overordnet oppfølging av ansatte
 • økonomioppfølging
 • skoleutvikling inkl. forebyggende arbeid, tidlig intervensjon, utvikling av et godt læringsmiljø
 • skape trivsel blant ansatte og elever og jobbe forebyggende
 • skape et godt samarbeidsklima mellom skole, hjem og lokalmiljø

Kvalifikasjoner 

 • god organisasjons-, relasjons- og utviklingskompetanse
 • pedagogisk utdanning på høgskole-/universitetsnivå, gjerne tilleggsutdannelse innen administrasjon eller skolelederutdanning (f.eks. Rektorskolen)
 • undervisningskompetanse for ungdomstrinnet
 • relevant erfaring i forhold til ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
 • innsikt i økonomistyring
 • gode datakunnskaper og erfaring med administrative systemer
 • erfaring med økonomistyring og resultatoppfølging

Personlige egenskaper 

 • opptatt av elevenes læring i fremtidens skole
 • målrettet, synlig og motiverende overfor både lærere og elever
 • tar ansvar for skolens drift og pedagogiske utvikling
 • god på personalledelse og arbeidsmiljø

Vi tilbyr 

 • en meningsfylt arbeidsdag
 • en utviklende arbeidsgiver
 • dyktige og motiverte kollegaer
 • engasjerte elever
 • satsing på kompetanse og lederutvikling
 • rike muligheter for kultur- og friluftsliv på Ringerike

Søknad
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter også å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du markere og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen.

Kontaktinformasjon 
Magnar Ågotnes,kommunalsjef, mobil 913 38 099,
e-post: magnar.agotnes@ringerike.kommune.no

Arbeidssted
Fløytingen 103, 3514 Hønefoss

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 15.11.2018