Kontaktlærere 1.-4. trinn - Åsen skole

Sted
Lørenskog (By), Akershus
Publisert
14. november 2018
Frist
25. november 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Kontaktlærer, Lærer, Pedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Lørenskog

Skolen trenger deg som vinner hjertet til elevene!
Kontaktlærere 1.-4. trinn - Åsen skole - Lørenskog kommune

   
Lørenskog kommune skal være en sunn, grønn og mangfoldig kommune

Lørenskog kommune har en sentral beliggenhet mellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er inne i en periode med stor vekst hvor sentrale deler av kommunen fortettes og gjennomgår en urban utvikling. Kommunen har ca. 39 000 innbyggere og 2300 ansatte. Vi har et unikt oppdrag ved at vi både skal utvikle demokrati og deltakelse, være samfunnsutvikler samtidig som kommunen er ansvarlig for de grunnleggende velferdstjenestene og for å sikre innbyggernes rettigheter. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Som ansatt i Lørenskog kommune skal en oppleve å gjøre en forskjell. Velkommen til oss! 
Les mer her

  
Åsen skole har to ledige faste stillinger som kontaktlærer på 1.-4. trinn fra januar 2019.

Klasseledelse og relasjonsbygging til elever og foreldre er svært viktige kvaliteter hos oss. Vi vil skape en skole der elevene mestrer og foresatte føler seg trygge på at barna får den beste opplæringen. Du liker å lykkes sammen med andre og er ambisiøs på elevenes vegne.

Åsen skole er en 1-7-skole som ligger flott til innerst i en blindvei. Skolen har ca. 330 elever og 55 ansatte. Uteområdet er stort og innbydende med gode muligheter for lek og fysisk utfoldelse. Det er to klasser på hvert trinn, samt kommunens innføringsklasser for elever på 3.-7. trinn.

Ta en titt på hvordan det er på Åsen skole her.

Arbeidsoppgaver
• Kontaktlæreransvar
• Skape et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle
• Analysere og følge opp elevenes læring
• Samarbeide med kolleger om oppgavene over
• Samarbeide med foresatte

Kvalifikasjoner
• Godkjent GLU 1-7 eller allmennlærerutdanning
• God formidlingsevne i norsk, muntlig og skriftlig
• Trygg klasseleder med evne til å skape gode relasjoner til     
   elever og foresatte
• Tilsetting forutsetter at godkjent tuberkuloseerklæring og
    politiattest i henhold til opplæringsloven leveres før tiltredelse
    i stilling.

Personlige egenskaper
• Du har høye ambisjoner på vegne av elevene, kollegaene og
  deg selv
• Du evner å etablere gode relasjoner til elevene våre og er en
   tydelig klasseleder
• Du har gode samarbeidsevner
• Du har et positivt elevsyn.

Menn oppfordres til å søke på grunn av at de er underrepresentert i den aktuelle stillingskategorien i virksomheten. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vi tilbyr
• God pensjons- og forsikringsordning
• Mulighet for fag-/kompetanseutvikling
• Helsefremmede aktiviteter og velferdsgoder som blant annet
   firmahytter og rabatt på treningssentre
• IA-bedrift

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert.

Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste.

Se mer om Åsen skole på vår hjemmeside og på facebook

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3973730553
Stillingsbrøk: 100%
Heltid, Fast
Startdato: 01.01.2019
Antall stillinger: 2

Arbeidssted: Nordlifaret 46, 1473 Lørenskog

Kontaktinfo:
Irene Einstabland, undervisningsinspektør, telefon 67 93 47 01
Morten Hagen, rektor, telefon 67 93 47 02

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 25.11.2018