Lier vgs - Spesialpedagogisk koordinator

Sted
Lier (By), Buskerud
Publisert
16. november 2018
Frist
19. desember 2018
Arbeidsfelt
Spesialpedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir til Viken fylkeskommune 1.januar 2020. Vi blir landets mest folkerike fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere. Med over 10 000 ansatte får vi sterke og kompetente fagmiljø på fylkeskommunens områder.
 

Lier vgs - Spesialpedagogisk koordinator


Om skolen vår
Lier videregående skole er en moderne og fremtidsrettet yrkesfagskole og en del av Kunnskapsskolen Buskerud. Vi har skoleåret 2018-19 ca. 570 elever og 110 ansatte. Skolen gir opplæring på Vg1 og Vg2 innenfor følgende utdanningsprogram: Design- og håndverk, Elektrofag, Helse og oppvekst, Service og samferdsel samt tilbud om Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen er ressurssenter for elever innen autismespekterdiagnoser og gir opplæring i mindre grupper for elever med store atferdsutfordringer. I nært samarbeid med arbeids- og næringslivet har skolen utviklet og til byr flere nye fremtidsrettede utdanningsløp. Skolen ligger i Lier, nær kommunegrensen mot Drammen. Informasjon om skolen finnes på hjemmesiden.

Vi er opptatt av at alle våre elever skal oppleve mestring og faglig utfordring hver dag. Skolen jobber aktivt for å maksimere læring og minimere frafall. Som en moderne, fremtidsrettet skole jobber vi aktivt og tverrsektorielt for å få flere elever til å ta fagbrev og studiekompetanse. Slik mener vi at vi best oppfyller forventningen i samfunnet til relevant og fremtidsrettet kompetanse.

Stillingsbeskrivelse
Fra 01.05.19 har vi ledig en 100% stilling hvorav 70% er spesialpedagogisk koordinator og 30% er undervisning. Det er ønskelig at den som tilsettes har undervisningskompetanse i et eller flere av skolens fellesfag. Spesialpedagogisk koordinator vil inngå i et team som ledes av avdelingsleder med ansvar for det spesialpedagogiske arbeidet ved skolen.

Kvalifikasjoner
- Relevant utdanning fortrinnsvis på masternivå innen 
   spesialpedagogikk
- God kunnskap om og erfaring fra videregående opplæring
- God innsikt og forståelse for lov- og regelverk
- Erfaring fra å bruke skoleadministrative systemer
- Undervisningskompetanse innenfor et eller flere fellesfag
- God forståelse og handlingskompetanse både på individ- og 
   systemnivå
- Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper
- har gode samarbeidsevner og et høyt engasjement
- evner å skape gode relasjoner med elever og kollegaer
- har gode kommunikasjon- og veiledningsferdigheter
- jobber selvstendig, er positiv og løsningsorientert
- er ansvarlig og strukturert i måten å jobbe på
- innehar stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Tilsettingsvilkår
Lønn og arbeidsvilkår i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk.
Ved tilsetting kreves politiattest av ny dato, jamfør Opplæringsloven § 10-9.

Annet
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. I slike tilfeller blir søker varslet og får mulighet til å trekke søknaden.
Aktuelle kandidater blir kontakter for intervju. Til intervjuet ber vi deg ta med bekreftede kopier av vitnemål og attester/originale dokumenter. Innlevert/innsendt dokumentasjon returneres ikke. Søkere bes oppgi referanse.
Det tas forbehold om endringer i tilsettingsbehovet fram til tilsetting skjer.
Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet.
Du søker elektronisk på våre stillinger.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte avdelingsleder Hege Sundet telefon 32 22 05 69, mobil 47 23 42 44,
e-post: Hege.Sundet@bfk.no

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 19.12.18