Lier vgs - Undervisningsstilling 100% fast elektrofag

Sted
Lier (By), Buskerud
Publisert
5. desember 2018
Frist
19. desember 2018
Arbeidsfelt
Faglærer, Lærer, Pedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir til Viken fylkeskommune 1. januar 2020. Vi blir landets mest folkerike fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere. Med over 10 000 ansatte får vi sterke og kompetente fagmiljø på fylkeskommunens områder.
 

Lier vgs - Undervisningsstilling 100% fast elektrofag

Om skolen vår
Lier videregående skole er en moderne og fremtidsrettet yrkesfagskole og en del av Kunnskapsskolen Buskerud. Vi har skoleåret 2018-19 ca. 570 elever og 110 ansatte. Skolen gir opplæring på Vg1 og Vg2 innenfor følgende utdanningsprogram: Design- og håndverk, Elektrofag, Helse og oppvekst, Service og samferdsel samt tilbud om Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen er ressurssenter for elever innen autismespekterdiagnoser og gir opplæring i mindre grupper for elever med store atferdsutfordringer. I nært samarbeid med arbeids- og næringslivet har skolen utviklet og ti byr flere nye fremtidsrettede utdanningsløp. Lier videregående skole er i stadig utvikling der innovasjon og samarbeid med arbeid og næringsliv står sentralt. Som eneste skole i landet tilbyr vi Elektro, helse- og miljøteknologi med studiekompetanse. Skolen ligger i Lier, nær kommunegrensen mot Drammen. Informasjon om skolen finnes på hjemmesiden: www.lier.vgs.no.

Vi er opptatt av at alle våre elever skal oppleve mestring og faglig utfordring hver dag. Skolen jobber aktivt for å maksimere læring og minimere frafall. Som en moderne, fremtidsrettet skole jobber vi aktivt og tverrsektorielt for å få flere elever til å ta fagbrev og studiekompetanse. Slik mener vi at vi best oppfyller forventningen i samfunnet til relevant og fremtidsrettet kompetanse.

Stillingsbeskrivelse
Vi har ledig 100 % fast stilling som lærer med elektrofaglig kompetanse og undervisningskompetanse innenfor programfagene på elektro. Tiltredelse snarest. Vi ønsker at våre medarbeidere kjennetegnes gjennom god faglig- og pedagogisk kompetanse, er utviklingsorientert og oppnår resultater gjennom samarbeid.

Kvalifikasjoner
- relevant utdanning innen elektrofag f.eks. ingeniør/sivilingeniør
   eventuelt  fagbrev og teknisk fagskole samt Praktisk pedagogisk
   utdanning (PPU)
- søkere som mangler PPU kan tilsettes på vilkår
- yrkespraksis innen fagfeltet
- undervisningserfaring, fortrinnsvis fra videregående skole
- god digital kompetanse

Personlige egenskaper
- har gode samarbeidsevner og høyt engasjement
- legger til rette for å involvere elever i egen læring og 
   vurderingsarbeid
- gir eleven læringsfremmende tilbake- og fremovermeldinger.
- har evner til å skape gode relasjoner med elever og kolleger
- kan jobbe selvstendig, er positiv og utviklingsorientert

Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting.

Tilsettingsvilkår
Lønn og arbeidsvilkår i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk.
Ved tilsetting kreves politiattest av ny dato, jamfør Opplæringsloven § 10-9.

Annet
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. I slike tilfeller blir søker varslet og får mulighet til å trekke søknaden.
Aktuelle kandidater blir kontakter for intervju. Til intervjuet ber vi deg ta med bekreftede kopier av vitnemål og attester/originale dokumenter.
Det tas forbehold om endringer i tilsettingsbehovet fram til tilsetting skjer.
Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet.
Du søker elektronisk på våre stillinger.

Kontakter
Tone Lundbye, avdelingsleder, e-post: tone.lundbye@bfk.no ,
mobil 91156651

Buskerud fylkeskommune
Lokasjon Lier vgs

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist:19.12.18