Lærere i grunnskolen 2019

Sted
Nedre Eiker kommune, Buskerud
Publisert
3. januar 2019
Frist
3. februar 2019
Bransje
Grunnskoler
Jobbtype
Fast, Vikariat
Arbeidstid
Deltid, Heltid

Hovedutlysning lærere i grunnskolen 2019 - Oppvekst og kultur
 


Skolene i Nedre Eiker utvikler:
TENKERE som kan omsette teori til praksis.
KREATIVITET som stimulerer til utfoldelse og innovasjon.
SAMFUNNSBYGGERE som viser ansvar, omsorg og respekt.
HOLDNINGER som gir mot og evne til å utforske og utvikle eget potensial.

Fra 01.08.2019 har Nedre Eiker kommune ledig et antall lærerstillinger i grunnskolen; faste og vikariater.
Stillingene vil være ved de fleste av skolene våre, alle trinn og fagområder. Nedre Eiker er for tiden inne i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing fra 01.01.2020 med Svelvik og Drammen.

Nedre Eiker har 6 barneskoler, 3 ungdomsskoler, og en liten ungdomsskole med spesielt tilrettelagt undervisning. Skolene våre arbeider ut fra prinsippet om lærende organisasjoner. Som et ledd i å etablere felles praksis er det er etablert lærende nettverk på skolenivå og lærernivå.

Nedre Eiker satser på pedagogisk bruk av digitale verktøy i undervisningen, både for å øke elevenes læring og som et redskap i vurderingsarbeidet. Office 365 brukes som som lærings - og samarbeidsarena. Fra nyttår vil alle skolene starte arbeidet med programmering på alle trinn. Vi er en Realfagskommune, der alle skolene og barnehagene deltar i Utdanningsdirektoratets prosjekt.

Søkere må merke av i søknaden hvilke(t) skoleslag de ønsker å søke stilling i. Ønskes en bestemt skole, kan det også avmerkes. Fagkompetanse må også fylles ut der det etterspørres, dette i tillegg til CV.

Denne utlysningen gjelder for de stillinger som måtte bli ledige for kommende skoleår fram mot 01.08. 2019.

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju ved den aktuelle skole, men intervjues på vegne av skolene i hele kommunen. Innkalling til intervjuer vil skje i løpet av kort tid etter søknadsfristen. Ansettelser gjøres i henhold til lov og avtaleverk, og er betinget av at det kan fremlegges tilfredsstillende politiattest ut fra opplæringslovens § 10.9 ved ansettelse.


Kvalifikasjoner
• Vi har bruk for kompetanse innen de fleste fag i grunnskolen.
• Spesielt kan nevnes; norsk, norsk som andrespråk, realfag,
   engelsk, spes.ped, tysk, spansk, mat og helse og musikk.
• Vi er også ute etter lærere som ønsker å ha begynneropplæring
   på barnetrinnet.
• De som ansettes må kunne regne med å fungere som
   kontaktlærere.

Utdanningsretning
• Pedagogikk
• Utdanningstittel: Pedagog

Utdanningsnivå
• Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
• Du må ha evne til å skape gode relasjoner til elever, kollegaer og
   foreldre
• Du har et pedagogisk engasjement, der elevenes læring er i fokus
• Du er en tydelig klasseleder
• Du har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
• Du er bidrar til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
• Du må være utviklingsorientert og villig til å ta initiativ
• Du må kunne arbeide selvstendig og være fleksibel
• Du må ha vilje og evne til å stå i utfordrende situasjoner
• Du må være strukturert
• Det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner bli lagt vekt på personlige 
   egenskaper ut fra det som nevnes over

Vi tilbyr
• Veiledning for nyansatte
• Engasjerte og dyktige skoleledere
• Skoler som er engasjert i pedagogisk utviklingsarbeid
• Gode kolleger og godt arbeidsmiljø
• Kommunale lønns- og arbeidsvilkår med god pensjonsordning

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3994081726
Startdato: 01.08.2019

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad

Søknadsfrist: 03.02.2019