Lærere

Rekrutterer
Drammen kommune
Sted
Drammen (By), Buskerud
Publisert
4. januar 2019
Frist
1. februar 2019
Bransje
Grunnskoler
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

DRAMMENSSKOLEN SØKER DYKTIGE OG DEDIKERTE LÆRERE

"Å lykkes i hele læringsløpet - et læringsløp der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske", er hentet fra vår kvalitetsplan Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet. Det skal et stort lag til for å lykkes med å utvikle høy kvalitet i barnehager og skoler. Sammen må barnehager, skoler, voksenopplæring og oppveksttjenester vektlegge styrkene som bor i hvert enkelt barn, forebygge utenforskap, sikre inkludering og samarbeide tett slik at alle barn og unge lykkes i læringsløpet. Vil du være en del av dette laget?

I læringsløp Drammen satser vi på våre ansatte i skole slik at de får best mulig forutsetninger for å utvikle gode læringsbetingelser for barn og unge. Vi har nå behov for flere dyktige og dedikerte lærere til flere av skolene våre.

Fra 16. januar legges det ut utlysninger. Følg med, finn din drømmestilling og søk lærerjobb hos oss i Drammen!

Les mer om det å være lærer i Drammensskolen her: https://www.drammen.kommune.no/om-drammen-kommune/ledige-stillinger/jobbe-som-larer-i-drammensskolen/

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning tilpasset den enkelte skoles behov
 • Faglærer/kontaktlærer/spesialundervisning for klasse, gruppe og enkeltelever
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere variert og framtidsrettet opplæring av høy kvalitet og med god progresjon
 • Inngå i og bidra i lærende fellesskap og lærerteam ved skolene

Kvalifikasjoner

 • Godkjent pedagogisk lærerutdanning
 • Kunnskap om læreplanverket
 • Praksis fra varierte arbeidsmåter, vurderingsformer og skoleutvikling
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Egenskaper

 • Glad i å jobbe med barn og unge
 • Evne til å se den enkelte eleven, og tenke helhetlig rundt barns og unges oppvekstmiljø
 • Klar og tydelig klasseleder og relasjonsbygger
 • Stiller tydelige og høye forventninger til alle elever
 • Evne til initiativ, fleksibilitet og samarbeid i et lærende felleskap.
 • Lojal og ansvarsfull
 • Evne til å arbeide løsningsorientert i et travelt miljø og samtidig ha godt humør

Vi tilbyr

 • Muligheter til å vokse og utvikle seg i profesjonelle læringsfellesskap
 • 2-årig lærertrainee-program for nyutdannede lærere
 • Introduksjonsprogram til nyansatte
 • Mentorordning
 • Muligheter for relevant etter- og videreutdanning
 • En oppvekstsektor som har høye forventninger til sine medarbeidere
 • En skoleeier som prioriterer kompetanseutvikling, tverrfaglig laginnsats og et utvidet samfunnsansvar
 • Et eget kompetansesenter for barnehage, skole og oppvekst som støtter ansatte og ledere i deres læringsoppdrag. Se også Læringsløp Drammen
 • Variasjon av skoler i forhold til beliggenhet og størrelse
 • Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ

Velkommen som søker hos oss i drammensskolen!

Les gjerne vår kvalitetsplan for barnehage, skole og oppvekst, "Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet"

Klikk her for å komme til stillingsannonser  - oppdateres 16. januar

SØKNADSFRIST 1. FEBRUAR 2019.