Pedagogstillinger i barne- og ungdomsskolene

Rekrutterer
Røyken kommune
Sted
Røyken (By), Buskerud
Publisert
8. januar 2019
Frist
2. februar 2019
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Lærer, Pedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Røyken kommune

Pedagogstillinger i barne- og ungdomsskolene ledig fra 1.august 2019 - Røyken kommune

Røyken kommune er en av kommunene i Norge som vokser raskest. Kommunen har 22.000 innbyggere og ca. 1500 ansatte. Røyken ligger sentralt plassert med flott kystlinje langs Oslofjorden og Drammensfjorden. Nabokommunene er Asker, Lier og Hurum. Det går tog og hurtigbåt til Oslo, og buss mot både Drammen, Asker, Sandvika og Oslo.

Røyken kommune er sertifisert etter ISO 9001 «Ledelsessystemer for kvalitet». Fra 1. januar 2020 går Røyken, Hurum og Asker sammen og danner en ny kommune. Den nye kommunen skal hete Asker og får ca. 90.000 innbyggere.

Vil du bli vår nye kollega? 
Les mer om Røyken kommune

Røyken kommune har 3 ungdomsskoler og 8 barneskoler.

Vi søker pedagoger med evne til å skape læringstrykk og sosial læring for elevene. Vi mener kontaktlæreren er den viktigste personen for å kunne være «tett på» eleven.

I Røyken kommune vil du møte dyktige kollegaer, rektorer og avdelingsledere. Det er innført systemer for å kunne være ”tett på” praksisfeltet fra ledernes side gjennom metodikken «Skolevandring». Regelmessige og strukturerte refleksjonssamtaler over praksis er innført med basis i avtalte observasjoner.
Nyutdannede pedagoger vil få veiledning og oppfølging.

Røyken kommune er ambisiøs og deltar aktivt i utviklingsarbeid.
- Det arbeides kontinuerlig med faglig trykk, læringsmiljø og klasseledelse i  skolene.
- ”Røykenmodellen” gjennomsyrer oppvekstsektoren og er et tverrsektorielt, systematisk arbeid til beste for barnet, slik at du som lærer ikke skal stå alene om utfordrende og omfattende tiltak for en bedre hverdag for elevene.
 Klikk her for mer informasjon om : Røykenhuset

Kvalifikasjoner
• Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
• For alle stillinger er det krav om godkjent faglig og pedagogisk
   utdanning, altså godkjent undervisningskompetanse.
• I følge Opplæringsloven er det krav om politiattest før tilsetting.
• Personlig egnethet vektlegges.

Utdanningsretning
• Pedagogikk

Utdanningsnivå
• Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
• At du utvikler positive og støttende relasjoner til den enkelte
   eleven og grupper av elever
• Etablerer og opprettholder strukturer, regler og rutiner i din  
   klasseledelse/læringsledelse
• Har tydelige forventninger til elevene og er ambisiøs på elevenes
   vegne, både faglig og psykososialt
• Etablerer kultur for læring og et fellesskap som støtter læring
   faglig og psykososialt
• Kan bruke humor som opprettholder og forsterker gode relasjoner
• Har evne til å arbeide i lærerteam og i et fellesskap om læring
• Har god kommunikasjonsevne med foresatte.
   Dette betyr at du som pedagog aktivt ser, verdsetter og tar i bruk  
   foreldrenes kompetanse for å være samarbeidspartner fram til
   god læring og godt psykososialt miljø for den enkelte.
   Du ser verdien av å bruke felles metoder for analysere resultater 
   og drive stadig forbedringsarbeid i læringen.
• Vi trenger deg som kan være en tydelig voksenperson og
    en flink pedagog. Vi trenger lærere i mange forskjellige fag.
• Du må påregne kontaktlærerfunksjon.

Vi tilbyr
• Et hyggelig og utviklingsorientert miljø
• Pedagogisk fokus på alle ledernivåer
• En kommune der politikerne og kommuneledelsen aktivt går inn
   for å bistå skolene og tiljuble skolene i godt arbeid
• Utviklingsmuligheter
• God forsikring og pensjonsordning
• Avtale med treningssenter


• Ytterligere henvendelser om stillingene kan rettes direkte til
   skolene:
• Torvbråten barneskole 31 29 47 50 Grethe Hultgren
• Sydskogen barneskole telefon 31 29 33 55 Rune Glad
• Slemmestad barneskole telefon 31 29 34 00 Hanne Sletta
• Nærsnes barneskole telefon 31 29 35 40 Astri Marie Gundegjerde
• Frydenlund barneskole 31 29 75 52 Lene Nakstad
• Midtbygda barneskole 31 29 35 01 Marit Husabø
• Spikkestad barneskole 31 29 33 00 Joreid Halvorsen
• Hyggen barneskole 409 03 914 Marit Njøsen Moe

• Røyken ungdomsskole 31 29 70 02 Janita Flem
• Spikkestad ungdomsskole 31 29 63 02 Trude Bøe
• Slemmestad ungdomsskole 31 29 34 50 Erik Thomassen

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 4005125755
Stillingsbrøk: 100%
Heltid, Fast
Antall stillinger: 15

Kontaktinfo: Marit Bjørnstad, HR-rådgiver, e-post: mabjor@rkn.no 

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad

Søknadsfrist: 04.02.2019