Lerberg skole og kompetansesenter, Hokksund

Sted
Hokksund, Øvre Eiker
Publisert
11. januar 2019
Frist
27. januar 2019
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir til Viken fylkeskommune 1.januar 2020. Vi blir landets mest folkerike fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere. Med over 10 000 ansatte får vi sterke og kompetente fagmiljø på fylkeskommunens områder.

Lerberg skole og kompetansesenter - Ledig lærerstilling

Om skolen vår
Lerberg skole og kompetansesenter, Hokksund
Elevene kommer fra grunn- og videregående skole, med hovedtyngde på ungdomstrinnet. De fleste elevene er plassert i barneverninstitusjoner eller innlagt i helseinstitusjoner.

Hovedarbeidsoppgaver
- Undervisning av elever fra 1.- 13. trinn i små grupper og
   ene-undervisning
- Tett oppfølging av enkeltelever
- Utstrakt samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner
- Godkjent lærerutdanning
- Undervisningskompetanse i minst tre fag på ungdomsskolen
- 60 studiepoeng i minst et av fagene norsk, engelsk eller naturfag.
- Erfaring med ungdom i en utfordrende fase i livet er ønskelig
- Førerkort klasse B
- Kunne gjennomføre årlig livredningsprøve for lærere
- Krav om å ta utdanning i spesialpedagogikk, med støtte fra
   arbeidsgiver, innen to år for fast tilsetting

Personlige egenskaper
- Trygg og troverdig i rollen som lærer
- God til å bygge relasjoner
- Selvstendig og initiativrik
- Løsningsorientert og fleksibel

Vi kan tilby
- 100 % stilling
- Faglige drøftinger
- En spennende, variert og utfordrende arbeidsdag
- Veiledning og kompetanseutvikling

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Menn oppfordres til å søke. Søkere kan bli vurdert for engasjement i skoleåret 2018/2019 om en ikke fyller kravene for fast tilsetting (og med mulighet for ansettelse på vilkår).

Lønn og arbeidsvilkår i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk.
For ansettelse i skolen og tannhelsetjenesten kreves at gyldig politiattest av nyere dato framlegges før tilsetting, jf. Opplæringsloven og Helsepersonelloven. Det vil bli brukt 6 måneders prøvetid.

Annet
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. I slike tilfeller blir søker varslet og får mulighet til å trekke søknaden.
Aktuelle kandidater blir kontakter for intervju. Til intervjuet ber vi deg ta med bekreftede kopier av vitnemål og attester/originale dokumenter.
Det tas forbehold om endringer i tilsettingsbehovet fram til tilsetting skjer.
Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet.
Du søker elektronisk på våre stillinger.

Selskap
Buskerud fylkeskommune

Kontakter
Arve Gravningen, rektor Lerberg skole og kompetansesenter,
e-post: arve.gravningen@bfk.no , mobil 96226587, telefon arbeid 96226587

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 27.01.19