Lærerstillinger i Sigdal kommune

Rekrutterer
Sigdal kommune
Sted
Sigdal kommune
Publisert
12. januar 2019
Frist
11. februar 2019
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Faglærer, Lærer, Pedagog
Jobbtype
Fast, Vikariat
Arbeidstid
Heltid

Lærerstillinger i Sigdal kommune

 "I Sigdal kan du skape no' sjøl" Visjonen beskriver initiativ, entreprenørskap, engasjement og skaperkraft i Sigdalssamfunnet.

I skolenes kvalitetsplan «Den gode skole - en skole for framtida.» er trygghet, inkludering, mestring sentrale begreper. Barnehagene og barneskolene er i gang med prosjekt «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» i regi av Utdanningsdepartementet.

Fra 01.08.19 har Sigdal kommune et antall ledige lærerstillinger i grunnskolen, både faste og vikariater. Stillingene vil kunne være knyttet til flere av skolene våre og på alle trinn og fagområder.

Sigdal kommune satser på pedagogisk bruk av digitale verktøy i undervisningen, både for å øke elevenes læring og som et redskap i vurderingsarbeidet. Skolene og elevene er derfor i gang med å implementere Office 365 og Skooler som lærings- og samarbeidsarena. 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

  • Undervisning tilpasset den enkelte skoles behov.
  • Faglærer/kontaktlærer/spesialundervisning for klasse, gruppe og enkeltelever.
  • Planlegge, gjennomføre og vurdere variert og framtidsrettet opplæring av høy kvalitet og med god progresjon.
  • Inngå i og bidra i skolens utviklingsarbeid og lærerteam ved skolene.

Kvalifikasjoner:

Du bør ha godkjent pedagogisk utdanning og kunnskap om læreplanverket (spesifiser utdanning og antall studiepoeng i søknaden, og si gjerne litt om undervisningskompetanse). I tillegg er det positivt om du kan vise til praksis fra nye varierte arbeidsmåter, vurderingsformer og skoleutvikling. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 

Henvendelse om stillingene kan rettes direkte til skolene ved rektor: Nerstad skole: 32711458, Prestfoss skole: 32711990, Eggedal skole: 32711460, Sigdal ungdomsskole: 41442801 eller til skolekontoret på tlf. 32711400.


For ansettelse i skolen kreves gyldig politiattest. Ikke eldre enn 3 måneder gammel attest fremlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven 10-9 og forskrift 15. (Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal ikke legges ved søknaden!)

Søkere må merke av i søknaden hvilke(t) skoleslag de ønsker å søke stilling i. Ønskes en bestemt skole, kan det også avmerkes. Legg ved CV.

Denne utlysningen gjelder for de stillinger som måtte bli ledige for skoleåret 2019-20, med oppstart 1.aug.2019. Sigdal kommune kan være behjelpelig med å skaffe medarbeiderne hus og barnehageplass. Vi ønsker deg velkommen som søker til Sigdalskolen - en skole i utvikling!
 

Fullstendig utlysing og sende søknad på: http://www.sigdal.kommune.no/

Søknadene må sendes via elektronisk rekruttering på www.sigdal.kommune.no/ledigestillinger

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad 

Søknadsfrist: 11.02.19