Saksbehandler/rådgiver - Rådmannens stab oppvekst

Rekrutterer
Arendal kommune
Sted
Arendal (By), Aust-Agder
Publisert
11. januar 2019
Frist
10. februar 2019
Arbeidsfelt
Annet, Lærer, Pedagog, Rådgiver
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Saksbehandler/rådgiver - Rådmannens stab oppvekst

Arendal kommune har ca. 44 000 innbyggere, beliggende i en region som er en drivende kraft på Sørlandet. Regionen har et aktivt næringsliv, et blomstrende kulturliv og med en skjærgård og friluftsområder som gir unike opplevelses – og rekreasjonsmuligheter. Kommunen arbeider for å bli en heltidskommune og ansetter derfor fortrinnsvis i hele stillinger. 
Les mer her.

I helse- og levekårssektoren garanterer kommunen nå 100 % fast stilling til nyutdannede med bachelor i sykepleie, vernepleie eller kvalifiserte fagarbeidere som har hatt læretid Arendal kommune. Garantien gjelder såfremt søkeren blir ansatt og de inngår i turnus med økt andel helger, alternativt tilstrekkelig ansatt langvakter.

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4.
 
Det er ledig fast stilling som rådgiver for skole ved rådmannens stab for barn, unge og familier. Staben er knyttet til kommunalsjef barn unge og familier, med arbeidssted i Arendal kultur- og rådhus i byens sentrum.
Det jobber for tiden sju personer ved staben og denne stillingen er knyttet til skolesektoren. Vi søker deg som vil gripe muligheten til å være med å videreutvikle Arendalsskolen og Arendal kommune. Har du evne til både selvstendig arbeid og samarbeid med andre, trives du med varierte oppgaver og skolefaglige utfordringer, er det deg vi ønsker.
Det er varierte og spennende oppgaver knyttet til stillingen. Tiltredelse snarest/etter avtale.
Kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn oppfordrestil å søke. Søkere må legge ved relevante scannede attester og vitnemål til søknaden.

Arbeidsoppgaver
•Generell saksbehandling - spesialundervisning, skoleskyss m.m
•Skrive politiske saker
•Skoleutvikling
•Administrativ støtte og veiledning for skolene i Arendal kommune
•Etter og videreutdanning for skoler
•Prosjekt og prosjektledelse kan være aktuelt

•Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver


Kvalifikasjoner
•Du må ha erfaring innenfor skoleledelse, skoleeierskap og/eller 
  undervisning.
•Du bør ha erfaring fra utviklingsarbeid/endringsarbeid.
•Du må ha kunnskap til nasjonale skolesatsinger.
•Du må ha god IKT-kompetanse.
•Du må ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Utdanningsnivå
•Høyskole / Universitet, (180 sp, 3 år) Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper
•Selvstendig
•Stor arbeidskapasitet
•Serviceinnstilt
•Gode samarbeidsevner
•Løsningsorientert
•Faglig integritet og etisk bevissthet

Vi tilbyr
•Lønn etter avtale
•Gode forsikrings- og pensjonsordninger
•Fleksibel arbeidstid
•Et godt arbeidsmiljø
•En utfordrende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 4009147286
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Startdato: 01.03.2019

Arbeidssted: Sam Eydes plass 2, 4809 Arendal

Kontaktinfo:
Øystein Neegaard, skolesjef, telefon 37013560 /97154369,
e-post: oystein.neegaard@arendal.kommune.no 

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 29.01.2019

Lignende jobber

Lignende jobber