Rektor/enhetsleder Rjukan ungdomsskole

Rekrutterer
Tinn kommune
Sted
Rjukan, Tinn
Publisert
29. januar 2019
Frist
20. februar 2019
Arbeidsfelt
Leder, Lærer, Pedagog, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Tinn kommune
Tinn kommune med tettstedet Rjukan som kommunesenter har ca 6000 innbyggere og ligger øverst i Telemark ved Hardangervidda. Kommunen har et variert næringsliv, et godt utdanningstilbud og kan by på et allsidig tilbud innenfor kulturliv, idrett og friluftsliv. Reiselivet i kommunen er i sterk utvikling med en rekke enestående attraksjoner.

ID 1121 Rektor/enhetsleder Rjukan ungdomsskole

Vil du bli ny rektor ved Rjukan ungdomsskole?

Skolen har i dag ca 120 elever og 18 årsverk og holder til i flotte omgivelser på Rjukan. Ledelsesressursen er på 130 %.

Tinn kommune er en ”to-nivå” kommune der rektor som enhetsleder er delegert fullt ansvar og myndighet for skolens daglige drift. Det vil si at rektor/enhetsleder skal lede pedagogisk utviklingsarbeid, ha økonomisk ansvar, ha overordnet personalansvar og utvikle skolen som en lærende organisasjon.

Tinn kommune startet høst 2018 opp et treårig utviklingsarbeid med tema tilpasset opplæring. Opplegget er i regi av SePU (Kultur for læring) og i samarbeid med kommunene i Kongsbergregionen.

Vi søker en rektor/enhetsleder med stort engasjement og arbeidskapasitet som:
• har godkjent faglig og pedagogisk kompetanse for undervisning
   på ungdomstrinnet
• har erfaring som lærer i grunnskolen
• har relevant ledererfaring og videreutdanning innen ledelse
• setter elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens
   arbeid
• kan motivere ansatte og elever til å skape et godt lærings-
   og arbeidsmiljø
• vil være en tydelig leder med visjoner for skolens utvikling
• tar initiativ til pedagogisk og administrativ nytenkning og
   til å gjennomføre nødvendige endringer
• har god digital kompetanse
• er lojal overfor politiske og administrative beslutninger

Vi kan tilby:
• et godt arbeidsmiljø
• utstrakt delegasjon til enhetsleder
• utfordrende oppgaver
• tilbud om lederopplæring
• lønn etter avtale

Tiltredelse 01. 08. 2019

Søkere vil bli vurdert i forhold til formell kompetanse, personlig egnethet og skolens behov. Søkere med lang erfaring i skolen og som ikke har formell lederutdanning, må forplikte seg til å gjennomføre «rektorutdanningen».

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting forutsetter godkjent politiattest og skjer for øvrig i samsvar med gjeldende avtaleverk.

Arbeidstakeren ansettes i Tinn kommune på de vilkår som er fastsatt i gjeldende lover, tariffavtaler, reglementer, retningslinjer og ansettelsesdokumenter.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien, telefon 917 48 755
eller e-post: gjertrud.lien@tinn.kommune.no.

Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig.  Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju.

Tinn kommune har for tiden flere ledige stillinger, blant annet rektor/enhetsleder ved Atrå barne- og ungdomsskole.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 20. 02. 2019.