Lærerstillinger

Sted
Sarpsborg (By), Østfold
Publisert
29. januar 2019
Frist
14. februar 2019
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Kontaktlærer, Lærer, Pedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.
I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum.
Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene "Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig" og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen "Sammen skaper vi Sarpsborg". Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn"


Lærerstillinger i Sarpsborg kommune
 

Beskrivelse av arbeidssted
Kommunen har 17 barne- og ungdomsskoler og St. Marie læringssenter for voksne. Sarpsborgskolen skal ha et innhold som gjør de unge motiverte og godt rustet til å ta videre utdanning. Sarpsborg skal være en kommune der barn og unge lykkes.

Mål for Sarpsborgskolen:
Sarpsborg kommune tar barn og unge på alvor. Sarpsborgskolen har tydelige voksne som har et positivt syn på barn og unge. Sarpsborgskolen fremmer samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. De gir elevene de beste muligheter for læring, faglig og sosial utvikling. Skolen er lærings- og arbeidsplass for mange mennesker både barn, unge og voksne. Sammen har vi et ansvar for skoledagen. Det er derfor viktig at alle bidrar til å skape et godt læringsmiljø.

Vi søker
Grunnskolen i Sarpsborg har behov for flere lærere ved oppstart av nytt skoleår i august 2019.

Krav til utdanning
Lærere som fyller kravene til kompetanse for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen, men som ikke har 30/60 studiepoeng i norsk, engelsk og matematikk for å undervise i henholdsvis barne- og ungdomsskolen, må ta videreutdanning innen 2025 for å få mulighet til å undervise i disse fagene. Søkere må ha god fagkompetanse, metodekompetanse og sosial kompetanse. I tillegg legges det vekt på relasjonskompetanse og egnethet for å kunne ivareta kontaktlærerfunksjonen på en god måte, i det alle må påregne å være kontaktlærer.
Søkere må ha et eller flere fag i fagkretsen i tillegg til basisfagene norsk, matematikk eller engelsk. Det er behov for lærere med kompetanse i 2.fremmesspråk, musikk, mat og helse, spesialpedagogikk, pedagogisk metodikk og IKT kompetanse.

Menn oppfordres til å søke.

Barnehagelærere uten videreutdanning, og andre høyskolegrupper som barnevernspedagog, vernepleier og lignende vil ikke komme i betraktning.

Personlige egenskaper
Sarpsborg kommune ønsker engasjerte lærere som evner å motivere elevene til å ta aktiv del i læringsarbeidet. Du må ha de rette egenskaper for å fremstå som en god læringsleder som er bevisst på viktigheten av å ha gode profesjonelle relasjoner med alle våre ulike elever. Du må trives med ansvar og utfordringer, og være med å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr
Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
Nytilsatte lærere i kommunen i stillingskode 7961/7962/7963 gis et tillegg på kr. 10.000. Det er lagt til rette for et introduksjonsprogram for nytilsatte og nyutdannede lærere i kommunen. Utvikling av Sarpsborgskolen og etter- og videreutdanning er prioriterte områder.
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø basert på medvirkning, engasjement, profesjonalitet og ansvarlighet.
Våre verdier:fremtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig ( FÅR`T) er styrende i vårt arbeid.

Øvrige vilkår/annet
Ved tilsetting i grunnskolen og SFO må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.

Søknad sendes
Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd

Kontakter
Terje Roar Aldar, rådgiver, e-post: terje-roar.aldar@sarpsborg.com,
mobil 917 01 855
Kristia Svendsen, kommunesjef, e-post: kristia.svendsen@sarpsborg.com,
mobil 993 97 051

Lokasjon
Kommuneområde oppvekst

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 14.02.19