Avdelingsleder Vikersund skole/inspektør Enger skole

Rekrutterer
Modum kommune
Sted
Modum kommune
Publisert
29. januar 2019
Frist
28. februar 2019
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Modum kommune er en god arbeidsplass som jobber for at vi skal være samhandlende og romslige, nyskapende og modige. Det er rundt 1200 dyktige og engasjerte medarbeidere i Modum kommune som har som hovedmål å gi best mulig tjenester til innbyggerne.

Velkommen som arbeidssøker!


Avdelingsleder/inspektør


Om stillingene
Vikersund skole har fra 01.08.2019 ledig 100 prosent fast stilling som avdelingsleder. Avdelingsleder er del av skolens ledergruppe som også består av en avdelingsleder til, SFO-leder og rektor. Stillingen er tillagt personalansvar, og er også tillagt noe undervisning (vikartimer ved behov). Vikersund skole er en barneskole i Modum kommune, beliggende i Vikersund. Skolen har cirka 345 elever og nesten 60 ansatte. Skolen har en egen avdeling for barn med spesielle behov.

Enger skole har fra 01.08.2019 ledig 100 fast stilling som inspektør. Inspektøren er en del av skolens lederteam som består av rektor, inspektør og lagledere. Stillingen har om lag 30 prosent undervisning. Enger skole er en av fem barneskoler i Modum kommune. Enger skole ligger plassert sentralt i Åmot. Skolen har 214 elever og om lag 32 ansatte, og er en skole i stadig vekst.

Arbeidsoppgaver avdelingsleder Vikersund skole
- Sitte i skolens ledergruppe og delta i arbeidet med å utvikle skolen
- Organisere dagen ved fravær
   (omorganisere, eventuelt bruk av vikar)
- Personal og resultatansvar for personalet på 1. - 4.trinn,
   samt Avdeling Blå (avdeling for barn med spesielle behov)
- Overordnet ansvar for spesialundervisning ved skolen
- Bidra til å løse elevsaker


Arbeidsoppgaver inspektør Enger skole
- Deltakelse i skolens lederteam og være med å lede skolens  
   utviklingsarbeid
- Overordnet ansvar for vikarordningen ved skolen
- Håndtere IKT-systemer som benyttes i ledelse av skolens arbeid
- Overordnet ansvar, i samarbeid med SFO-koordinator,
    å lede arbeidet ved skolens SFO
- Være deltagende i koordinering av skolens spesialpedagogiske
   arbeid

Kvalifikasjoner
- Godkjent utdanning for arbeid i grunnskolen
- Erfaring fra å jobbe i småskolen
- Utdanning og/eller erfaring med spesialundervisning
- Utdanning eller erfaring innen skoleledelse
- Må levere politiattest

Personlige egenskaper
- Strukturert og effektiv
- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
- God relasjonskompetanse
- Kreativ og løsningsfokusert

Vi tilbyr
- En jobb på en spennende arbeidsplass med flotte elever og dyktige ansatte
- Å jobbe i et lederteam med fokus på utvikling
- Gode kollegaer
- Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale
- Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Søknad
Modum kommune benytter elektronisk søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt Servicetorget på telefon 32789300. Attester og vitnemål fremlegges ved intervju, disse vil ikke bli returnert.

Kontakter
Melinda Elisenberg Løver, rektor Enger skole,
e-post: melinda.elisenberg.lover@modum.kommune.no ,
mobil 926 99 692, arbeid 32 78 17 32
Anne Britt Skaar, rektor Vikersund skole,
e-post: anne.britt.skaar@modum.kommune.no ,
mobil 414 42 802, arbeid 32 78 34 70

Modum kommune

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 21.02.19