Lærere

Rekrutterer
Molde kommune
Sted
Molde kommune
Publisert
1. februar 2019
Frist
28. februar 2019
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Kontaktlærer, Lærer, Pedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Velkommen til moldeskolen!                   Molde
Vi ønsker å ha DEG med på laget!

Molde kommune har over 3000 skoleelever i grunnskolen,
fordelt på 12 skoler. Her arbeider 245,5 årsverk som lærere,
og 43,4 årsverk som assistenter.

Vi er stolte over våre:
• 7 barneskoler
• 2 ungdomsskoler
• 3 barne- og ungdomsskoler
I tillegg driver vi Molde voksenopplæringssenter, et senter for
kommunal voksenopplæring. Senteret har blant annet ansvar for
et toårig introduksjonsprogram for flyktninger.
Molde voksenopplæringssenter har 55 ansatte.
Vi i moldeskolen ønsker å hjelpe alle elever til den beste grunnskoleutdanning de kan få. Derfor er kunnskapslæring og
forståelse,individuell utvikling og innsats
viktige stikkord for oss i arbeidshverdagen.

Vi satser nå på:
• Grunnleggende ferdigheter
• Språkløyper
• Vurdering for læring
• Skolevurdering
• Læringsledelse
• Læringspartner
• Arbeid med psykisk helse
• Digitalisering i klasserommet

Les mer på Molde kommune

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 28. februar 2019

Flere søk som dette