Ledige stillinger innen skole og barnehage

Rekrutterer
Frøya kommune
Sted
Frøya kommune
Publisert
6. februar 2019
Frist
3. mars 2019
Jobbtype
Fast, Vikariat
Arbeidstid
Deltid, Heltid

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. to timer med bil. Kommunen har i dag i overkant av 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekka for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling.

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no 

LEDIGE STILLINGER INNEN SKOLE OG BARNEHAGE

Nesset barnehage:
Nesset barnehage er en 4-avdelings kommunal barnehage.

- Fagarbeider – vikariat ledig fra 15.08.19 – til ca. medio mars 20.
- Pedagogisk leder – 100 % fast stilling fra 15.08.19

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med virksomhetsleder
Rita Tangen på tlf. 474 01 486
eller på mail: rita.tangen@froya.kommune.no 

Sørburøy skole:
Sørburøy skole er en 1-10-skole i øyrekka med sju elever. Ansatte må være innstilt på å samarbeide tett med hverandre, og ha undervisningsoppgaver på ulike alderstrinn og i ei rekke fag. Det ønskes særlig kompetanse innen praktisk-estetiske fag og utvikling av grunnleggende ferdigheter i barneskoleløpet.

- Allmennlærer i 80 % fast stilling fra 01.08.19

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med virksomhetsleder
Line Brendberg på tlf. 977 20 599
eller på mail: line.brendberg@froya.kommune.no 

Mausund oppvekstsenter:
Mausund oppvekstsenter ligger på Mausund i Frøya kommune, og består av en barnehageavdeling og skole med 1.-10. trinn.
Mausund oppvekstsenter avd. skole er en kombinert barne- og ungdomsskole. Skolen er fådelt, og har inneværende år 3 grupper med til sammen 17 elever. Mausund oppvekstsenter avd. barnehage er en én-avdelingsbarnehage for barn fra 0-6 år.
Oppvekstsenterets visjon:
Rom for alle, blikk for den enkelte


- 100 % fast stilling som pedagogisk leder i barnehagen fra 15.08.19
- 100 % fast stilling som lærer fra 01.08.19. Ønsket kompetanse: realfag

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med virksomhetsleder
Håvard Holte Os på tlf. 917 47 433
eller på mail: havard.holte.os@froya.kommune.no 

Nordskag oppvekstsenter:
Oppvekstsenteret ligger midt på øya, og har per i dag 43 elever på 1.-7.trinn. Barnehagen har tre avdelinger, og plass til 36 barn. De fleste av barna ved senteret er minoritetsspråklige, og kommer fra ulike nasjoner. Senteret har høy fokus på språkinnlæring både i skole, SFO og barnehage.

- 100 % fast stilling som barnehagelærer fra 15.08.19
- 100 % årsvikariat som allmennlærer fra 01.08.19
- 100 % årsvikariat som allmennlærer fra april 2019

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med virksomhetsleder
Lise Måsøval på tlf. 926 24 629
eller på mail: lise.masoval@froya.kommune.no

Sistranda skole:
Sistranda skole ligger i kommunens sentrum, og har i dag 308 elever fordelt på 1. – 10.trinn. Skolen ligger i umiddelbar nærhet til svømmehall, basishall, idrettshall og fotballhall, samt Frøya kultur- og kompetansesenter.

- 100 % fast stilling som lærer i kunst og håndverk
- 3 x 100 % faste stillinger som allmennlærere
Ønsket kompetanse: musikk, matematikk, naturfag og norsk.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Virksomhetsleder
Sissel J Strømøy på tlf. 996 39 325
eller på mail: sissel.jorid.ostheim.stromoy@froya.kommune.no 

Nabeita oppvekstsenter:
Nabeita Oppvekstsenter består av en 4 avdelings barnehage, 1-7 skole og SFO. Vi har felles virksomhetsleder og avdelingsledere for barnehagen og skolen

- 100 % fast stilling som pedagogisk leder i barnehage fra 15.08.19
- 100 % fast stilling som lærer fra 01.08.19
- 50 % fast stilling som lærer fra 01.08.19
- 100 % årsvikariat som lærer fra 01.08.19

Vi søker allmennlærere, gjerne med digital kompetanse, musikk, engelsk og kunst og håndverk i fagkretsen.
For mer informasjon om stillingen ta kontakt med virksomhetsleder
Tove Karlsen på tlf. 476 60 073
eller på mail: tove.karlsen@froya.kommune.no 

Vi kan tilby for alle stillinger:
• Lønn etter tariff
• God pensjons- og forsikringsordning
• Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
• En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift
• Heltidskultur i fokus
• <Frøyapakken> for alle faste stillinger med høyskoleutdanning.

For alle stillinger kreves det gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Frøya kommune har innført digitalt læringsbrett på alle skoletrinn.

Politiattest må foreligge før stillingen tiltres.

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknad sendes via Jobbnorge.no
Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 03.03.2019