Undervisningsinspektører

Rekrutterer
Svelvik kommune
Sted
Svelvik (By), Vestfold
Publisert
8. februar 2019
Frist
25. februar 2019
Jobbtype
Fast, Vikariat
Arbeidstid
Heltid

Ledige stillinger som undervisningsinspektører -
Tangen skole og Svelvik ungdomsskole

Oppvekst og utdanning

Svelvik kommune – ambisiøs i forhold til vekst, tjenesteutvikling og omdømme. Svelvik ligger nord i Vestfold, 20 minutter fra Drammen og 50 minutter fra Oslo.

Som ansatt i Svelvik kommune har man mulighet for å få varierte oppgaver. Kommunen skal ha god kvalitet på alle tjenester og i tillegg bidra til at Svelvik skal være et godt sted å bo, besøke og drive næring. Vi ønsker kvalitetsbevisste, fleksible, nytenkende og løsningsorienterte medarbeidere velkomne.

Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Drammen og Nedre Eiker.

Les mer om Svelvik kommune her
 
Tangen skole trenger undervisningsinspektør i fast 100% stilling fra 01.08.19. Deler av stillingen er tillagt undervisning.
Tangen barneskole har 150 elever og 25 ansatte i skole og SFO. Skolen har egen velkomstklasse for språklige minoriteter. Tangen skole er en PALS-skole. Satsingsområder i skoleåret 19/20 er digital læring og matematikk. Skolen ligger nord i kommunen, helt på grensen mot Drammen kommune.

Svelvik ungdomsskole har ledig 2 stillinger som undervisningsinspektør. En i fast 100% stilling og et vikariat 100% stilling. Begge fra 01.08.19. Deler av stillingene er tillagt undervisning. Det kan også være aktuelt å slå sammen stillingene til en stilling med 100 % ledelsesressurs.
Svelvik ungdomsskole har ca 240 elever og 38 ansatte. Svelvik ungdomsskole er en MOT-skole og er med i satsingen «Skolen som samfunnsbygger». Satsingsområde skoleåret 19/20 er digital læring og innføring av læringsbrett. Det er tre klasser på hvert årstrinn. Vi legger vekt på samarbeid og erfaringsdeling. Skolen ligger nær Svelvik sentrum.

Du kan lese mer om skolene på  kommunens hjemmeside

I søknaden spesifiseres det om det søkes på inspektørstilling på Tangen skole, Svelvik ungdomsskole eller begge skolene. Oppgi i søknaden hvilke fag og antall studiepoeng som ligger i utdanningen din.

Arbeidsoppgaver
• Delta og bidra i et lærende fellesskap på skolen.
   Skoleutviklingsoppgaver i henhold til satsingsområder.
• Administrative oppgaver i skole
• Fag- og timeplanarbeid, vikarinndekning, tilrettelegging
   og annet planarbeid
• Analysere og følge opp elevenes læring
• Bidra til å sikre et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for
   elevene
• Utvikle gode relasjoner og et tillitsfullt samarbeid med elever,
   foresatte og medarbeidere.
• Samarbeid med andre faginstanser
• Være en aktiv bidragsyter til å utvikle lederteamet
• For Tangen skole: Leder- og personalansvar for SFO

Kvalifikasjoner
• Godkjent pedagogisk utdanning fra høyskole/universitet
• Minst fem års arbeidserfaring som lærer fra grunnskolen,
   helst fra aktuelt skoleslag
• Ønske om skolelederutdanning og/eller skoleledererfaring

Personlige egenskaper
• Gode samarbeidsevner
• Gode lederegenskaper
• Evne til å være fleksibel og løsningsorientert, resultatorientert,
   systematisk og kan arbeide selvstendig
• Interesse for og kunnskap om skoleutvikling og er fremtidsrettet
• Gode IKT-kunnskaper
• Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Gyldig politiattest etter Opplæringslova §10-9 må fremvises før
   tiltredelse
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
• Spennende oppgaver i et utviklingsorientert arbeidsmiljø med
   gode kollegaer
• Bred kommunal satsing på digital utvikling i skolene,
   der alle elevene har hvert sitt læringsbrett
• Lederstøtte
• Inspektør(er) og rektor arbeider som et lederteam.
   Tett samarbeid med skoleledere ved øvrige skoler i kommunen
• Kommunale lønns- og arbeidsvilkår med god pensjonsordning


 Svelvik kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer
 alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder,
 kjønn, funksjonshemninger, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
 Svelvik kommune er en IA - virksomhet, og vil legge forholdene
 til rette for søkere med redusert funksjonsevne.
 

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 4005362280
Vikariat, Fast
Startdato: 01.08.2019
Antall stillinger: 3

Kontaktinfo:
Bente Hauglin Liang, rektor, mobil 906 87 728
Kirsten Johnsrud, rektor, mobil 913 68 351

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad

Søknadsfrist: 25.02.2019