Hovedutlysning av lærerstillinger

Rekrutterer
Svelvik kommune
Sted
Svelvik (By), Vestfold
Publisert
8. februar 2019
Frist
25. februar 2019
Bransje
Grunnskoler
Jobbtype
Fast, Vikariat
Arbeidstid
Heltid

Svelvik kommune søker dyktige og engasjerte lærere
Hovedutlysning av lærerstillinger - Oppvekst og utdanning

Svelvik kommune – ambisiøs i forhold til vekst, tjenesteutvikling og omdømme. Svelvik ligger nord i Vestfold, 20 minutter fra Drammen og 50 minutter fra Oslo.

Som ansatt i Svelvik kommune har man mulighet for å få varierte oppgaver. Kommunen skal ha god kvalitet på alle tjenester og i tillegg bidra til at Svelvik skal være et godt sted å bo, besøke og drive næring. Vi ønsker kvalitetsbevisste, fleksible, nytenkende og løsningsorienterte medarbeidere velkomne.

Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Drammen og Nedre Eiker.

Les mer om Svelvik kommune her
 
Fra 01.08.2019 har Svelvik kommune ledig et antall lærerstillinger både på barnetrinnet og ungdomsskolen, faste og vikariater. Det vil være behov for en spesialpedagog på barnetrinnet, samt lærere som kan undervise i ulike fag i hele grunnskolen. Vikariatene vil være for lærere som tar videreutdanning, og her kan behovet komme i flere fag og på ulike trinn. Vi ser også etter lærere som ønsker å ha begynneropplæring på barnetrinnet og/eller som kan være kontaktlærere. Søkere må oppgi hvilke fag de har, og antall studiepoeng i de ulike fagene, i søknaden.

Svelvik har to barneskoler og en ungdomsskole. Ved barneskolene er også egen velkomstklasse, og base for barn med særlig behov for tilrettelegging, lokalisert. I Svelvikskolen har alle elevene eget læringsbrett, og pedagogene bruker digitale verktøy i undervisningen både for å øke elevenes læring og som et redskap i vurderingsarbeidet. Office 365 brukes som læring- og samarbeidsarena. Skolene arbeider ut fra prinsippet om lærende organisasjoner.

Gå inn på kommunens nettsider for å lese mer om  Svelvikskolen

Denne utlysningen gjelder for de stillinger som måtte bli ledige for kommende skoleår.

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju kort tid etter søknadsfristen. Ansettelser gjøres i henhold til lov og avtaleverk, og er betinget av at det kan fremlegges tilfredsstillende politiattest ut fra opplæringslovens § 10.9 ved ansettelse.

Arbeidsoppgaver
• Planlegge og lede elevenes læring
• Analysere og følge opp elevenes læring
• Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevene
• Bidra til et godt samarbeid med foresatte
• Delta og bidra i et lærende fellesskap på skolen
• Samarbeide med andre faginstanser

Kvalifikasjoner
• Godkjente pedagogiske studier fra høyskole/universitet
• Barneskolene ønsker pedagoger med utdanning fra 1.-7.trinn og  
   5.-10.trinn. Ungdomskolen ønsker pedagoger med utdanning
   5.-10.trinn eller PPU.
• For stillingen som spesialpedagog er det ønskelig med
   utdanning og/eller erfaring som spesialpedagog.

Personlige egenskaper
• Du er en trygg og tydelig klasseleder
• Du skaper gode relasjoner til elever, kollegaer og foreldre
• Du har en forståelse for, og vil jobbe for, at alle elever har rett til
   tilpasset opplæring.
• Du har et pedagogisk engasjement, der elevenes læring er i fokus
• Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Du bidrar til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
• Du er utviklingsorientert
• Du samarbeider godt i team og evner å være selvstendig
• Du har vilje og evne til å stå i utfordrende situasjoner
• Du er strukturert
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
• Godt arbeidsmiljø
• Engasjerte og dyktige kollegaer
• Spennende arbeidsoppgaver
• Skolemiljøer som er engasjert i pedagogisk utviklingsarbeid
• Veiledning for nyansatte
• Kommunale lønns- og arbeidsvilkår med god pensjonsordning

Svelvik kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemninger, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Svelvik kommune er en IA - virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 4005288854
Vikariat, Fast
Startdato: 01.08.2019

Kontaktinfo:
Hilde Stavdal, rektor Tømmerås skole, mobil 917 40 721
Kirsten Johnsrud, rektor Svelvik Ungdomsskole, mobil 913 68 351
Bente Hauglin Liang, rektor Tangen skole, mobil 906 87 728

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 25.02.2019