Rektor Røyse skole

Rekrutterer
Hole kommune
Sted
Røyse, Hole
Publisert
14. februar 2019
Frist
22. februar 2019
Arbeidsfelt
Leder, Lærer, Pedagog, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Hole kommune har ca. 7000 innbyggere og ligger under 30 minutters kjøring fra Sandvika. Om få år er reisetiden til Oslo sentrum halvert gjennom den nye Ringeriksbanen og ny E16.
Kommunen rigger seg for vekst og utvikling ved egne investeringer og satsningsområder og i felleskap med kommunene i Ringeriksregionen. Kommunens viktigste oppgave fremover er å både bevare de gode lokale verdiene og samtidig sørge for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser.

Hole er kommunens største arbeidsgiver med omlag 700 ansatte. Våre verdier kalt "RÅLF",  Respekt- Åpenhet- Lojalitet- Fleksibilitet er godt nedfelt i vår organisasjonskultur, og du som søker må føle eierskap til disse verdibegrepene.
Vår organisasjon kjennetegnes videre av en Vi-kultur, og vi trenger deg som vil spille på lag og bidra til at kommunen yter sitt beste for våre innbyggere.

Røyse skole har landlig beliggenhet på Røyse. Det er ca. 25 ansatte, ca. 170 elever fordelt på 1. - 7. trinn og SFO med ca. 60 plasser. Motto: «Alle innenfor – ingen utenfor.»

Hole kommune vil ha mange utbyggingsprosjekter framover. Vi har over flere år jobbet mye  med skolestruktur, og flere endringer har vært diskutert. Ungdomsskolen vår skal bygges ut innen 2021. Befolkningsutvikling og utbyggingstakt tilsier imidlertid at strukturen på barneskolene vil bli som de er i mange år framover.
 

Rektor Røyse skole

Hole kommune søker en rektor i 100% stilling som vil bidra aktivt til å utvikle Røyse skole og  kommunens tjenestetilbud innen Holeskolen med ansvar for økonomi, personal, skoleutvikling mm. Vi ønsker kvalitetsbevisste voksne som er med på å skape inkluderende, trygge, lærelystne og humørfylte elever. En skole der alle trekker i samme retning! Som rektor må du evne å tenke helhet, se muligheter på tvers av fag og områder og kunne gjennomføre endringsprosesser.
Det er en forutsetning at du kan identifisere deg med og arbeide etter vedtatte verdier og ledersetninger i vår kommune og jobbe etter prinsippene i relasjonsledelse.
Som leder i Hole skal du:

 • Bygge intern stolthet og kultur
 • Være en tydelig og tilgjengelig leder
 • Tenke helhetlige løsninger og benytte tverrfaglig kompetanse
 • Fremme arbeidsglede og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Være serviceinnstilt og bidra til gode løsninger for brukerne

Vi søker en leder som tror på nærvær og synlighet i utøvelsen av lederskap.

Arbeidsoppgaver 

Rektor skal lede daglig drift og utvikling av Røyse skole sammen med inspektør/skolens lederteam.
I tillegg har du:

 • Vilje og evne til å lede både pedagogisk og administrativt
 • Budsjett-og resultatansvar
 • Personalansvar
 • Pådriver i pedagogisk utviklingsarbeid for Røyse skole og Holeskolen
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø for elever og ansatte

  

Kvalifikasjoner 

 • Minimum 3-årig høgskoleutdanning med pedagogikk
 • Erfaring fra arbeid i skolen vil bli vektlagt
 • Relevant ledererfaring, erfaring fra pedagogisk ledelse er en fordel
 • Videreutdanning, eksempelvis innen pedagogisk ledelse, økonomi og administrasjon ellerskolelederutdanning vil være en fordel
 • Har solid kjennskap og erfaring i bruk av IKT
 • Endringskompetanse
 • Har svært gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

 

Personlige egenskaper 

 • Kommuniserer godt og skaper tillit
 • Er kreativ, analytisk, ryddig, systematisk og strukturert
 • Er samarbeidsvillig, løsningsorientert og fleksibel
 • Arbeider selvstendig, er initiativrik og har stor arbeidskapasitet
 • Bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø for elever og ansatte
 • Har god gjennomføringsevne
 • Positivt elev-syn med fokus på den aktive eleven og elevenes muligheter


Vi tilbyr 

 • Et godt arbeidsmiljø og en organisasjon som er opptatt av læring og utvikling
 • Spennende arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter
 • Flotte elever og  gode kollegaer
 • Arbeidsdager med mye glede og noen utfordringer
 • Vi-kultur
 • Tilsetting på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % til pensjonsordning.
 • Lønnsvilkår: Etter avtale

Kontaktinformasjon 
Merete Iversen Ludman, tjenesteleder, telefon 32161128, mobil  932 95 888,
e-post:  merete.ludmann@hole.kommune.no 

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 22. februar 2019.