Lærere

Sted
Hammerfest kommune
Publisert
25. februar 2019
Frist
27. mars 2019
Bransje
Grunnskoler
Jobbtype
Fast, Vikariat
Arbeidstid
Heltid

Kvalsund og Hammerfest

Sammen for Hammerfest    

 Lærere

Kvalsund og Hammerfest kommune slår seg sammen til Hammerfest kommune 01.01.2020. Hammerfest kommune vil da ha 9 grunnskoler.
Skolene i Hammerfest er mangfoldige og utviklingsrettede. Kommunen har i flere år arbeidet tverrfaglig med tidlig innsats og kommunen er en nasjonal språkkommune. Vi innfører læringsbrett til alle elever over en treårsperiode (2017-2020), og kommunen har investert i skolebygg de senere år og satser på topp moderne undervisningsutstyr.


Informasjon om våre skoler finner du her;
Akkarfjord oppvekstsenter
Baksalen skole
Breilia skole
Fjordtun skole
Forsøl skole 
Fuglenes skole
Kokelv oppvekstsenter
Kvalsund skole
Reindalen skole

Stillingsinformasjon
• Et antall stillinger, faste og vikariater, ledig fra 1. august
• Vi ber om at du i søknaden oppgir fagsammensetning med antall 
   studiepoeng i hvert fag
• Oppgi gjerne hvilke skoler og/eller trinn du foretrekker

Arbeidsoppgaver
Legge til rette for og gjennomføre undervisning og vurdering for elevenes læring, og bidra til å utvikle praksisen ved skolene og i kommunen, gjennom skolebasert kompetanseutvikling.
• Undervisning
• Planlegging og etterarbeid
• Samarbeid med kollegaer og foresatte
• Møtevirksomhet og skoleutvikling
• Tilsyn med elever i friminutt og lignende

Kvalifikasjonskrav
Utdanning
• Relevant faglig og pedagogisk kompetanse, jf. Opplæringslova
  § 10-1, og krav til kompetanse ved tilsetting og undervisning i 
  Forskrift til opplæringslova kapittel 14
• Vi søker spesielt etter lærere med fordypning innen matematikk,
   engelsk,  norsk og spesialpedagogikk. Erfaring eller kompetanse
   innenfor begynneropplæring i lesing og regning er også å
   foretrekke, men samtlige fag/fagområder kan være aktuelle.
   Vi søker også etter lærere med kompetanse i særskilt
   språkopplæring, samisk og pedagogisk bruk av digitale verktøy i 
   undervisning

Dersom det ikke er søkere som fyller kompetansekravene, så kan andre vurderes.

Ferdigheter
• God relasjonskompetanse
• God formuleringsevne
• Snakke og skrive norsk flytende
• Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper
• Engasjert og initiativrik, med elevens læring og behov i sentrum
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Pliktoppfyllende og presis
  
Hammerfest kommune har
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Gode muligheter for videre- og etterutdanning
• Eget introduksjonsprogram for nyansatte
• Lønn etter avtaleverk

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglementer.

Spesielle rekrutteringstiltak for stillingen
• Mulighet for dekning av flytteutgifter, eventuelt husleietilskudd
  mot bindingstid (gjelder kun ved fast tilsetting)
• For eventuelle stillinger ved Akkarfjord oppvekstsenter gis det
   antesipert ansiennitetstillegg på 6 år
• Innbyggere i Finnmark tilbys nedskriving av studielån,
   sjekk tiltakssonen
• Opplysninger om Hammerfest finner du blant annet her
   Hammerfestby
  
Spesielt for denne stillingen

• Det stilles krav om politiattest og egenerklæring vedrørende 
   tuberkuloseundersøkelse, hjemlet i henholdsvis Opplæringslova
   § 10-9 og Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1
• Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å henvende deg
   til skolefaglig ansvarlig Christer Ringheim, telefon 952 56 975
  
Generell informasjon

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk.
For hjelp til utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på telefon 75 54 22 20.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: Løpende

Lignende jobber

Lignende jobber