Pedagogiske ledere til barnehager

Rekrutterer
Molde kommune
Sted
Molde kommune
Publisert
26. februar 2019
Frist
13. mars 2019
Bransje
Barnehager
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Molde, rosenes og jazzens by, er i sterk utvikling. Byen er regionsenteret i Romsdal, en bo- og arbeidsmarkedsregion med om lag 75.000 innbyggere. Næringslivet er preget av vekst og optimisme; blant annet er Molde en av landets ledende industribyer. Molde byr på et aktivt kulturliv, et flott landskap og unike naturopplevelser i umiddelbar nærhet.

Har du lyst til å være med å skape fremtidens Molde? Molde kommune har omlag 1800 dyktige medarbeidere. De legger ned en betydelig innsats for at byens innbyggere skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger.


Barnehager i Molde kommune - Pedagogiske ledere

Det er ledige faste 100 % stillinger som pedagogiske ledere ved barnehager i Molde kommune.

Våre barnehager er Barnas Hus, Hatlelia, Hauglegda- og Øvre Bergmo, Hjelset, Kvam og St. Sunniva, Lillekollen, Langmyra , Sekken oppvekstsenter og Kleive oppvekstsenter. På våre nettsider kan du lese mer om våre barnehager.

Hovedoppgaver
Pedagogisk leder er en del av ledergruppa ved den aktuelle barnehagen.
Hovedoppgaver:
- lede og organisere arbeidet på egen avdeling
- tilrettelegge for stimulerende lekemiljø og skape gode hverdager 
  for barna
- samarbeid med foreldre/foresatte, avdelinger og andre
  faginstanser.
- personaloppfølging

Kvalifikasjoner
Godkjent barnehagelærerutdanning.
I tillegg er det interessant med kompetanse/utdanning fra andre relevante fagområder, som kan nyttiggjøres i barnehagen(e).
Det er ønskelig med veiledningskompetanse, kjennskap til COS- trygghetssirkelen og god IT kompetanse.
For søkere som ikke har norsk eller annet nordisk språk som morsmål, kreves bestått norskprøve 3 eller
Bergenstesten, skriftlig og muntlig. Dokumentasjon vedlegges søknad.

Personlige egenskaper;
- gode lederegenskaper
- er tydelig og positiv i kommunikasjon med andre
- gode relasjonelle ferdigheter
- kan arbeide selvstendig og i team
- løsningsorientert og fleksibel
- evner å motivere og inspirere sine medarbeidere
- ønsker å lære av andre og dele egne erfaringer og kompetanse.
- faglig engasjert
- evner å reflektere over egen og enhetens praksis
- er endringsvillig og kan være en ressurs i utviklings-
   og forbedringsarbeider

Vi tilbyr
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et
kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.

Det legges til rette for kompetanseutvikling og lederopplæring.
Fokusområder i dag er digitalisering, Cos, "Til topps med kunnskap og kompetanse - implementering av ny
rammeplan i Moldebarnehagen".

Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet
Det er krav om politiattest

Søknad
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt. intervju.

Søkerliste
Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Kontakter
Line Gjerde Aarø, rådgiver, e-post: Line.aaro@molde.kommune.no ,
mobil 482 46 411, telefon arbeid 71 11 10 90

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 13.03.2019