Undervisningsstillinger

Sted
Longyearbyen, Spitsbergen
Publisert
27. februar 2019
Frist
24. mars 2019
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2100 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv.
 
Longyearbyen skole er en grunnskole med en avdeling for videregående opplæring. Skolen har også skolefritidsordning. Longyearbyen skole har til sammen ca. 260 elever.

 
Undervisningsstillinger 1.-10. trinn og Vg trinn

Longyearbyen skole har ledig vikariater og faste stillinger for lærere med undervisningskompetanse i grunnskolen og på videregående trinn fra og med 1.8.2019.

Vi søker deg som ønsker å bo i Longyearbyen over flere år, og som sammen med resten av skolens ansatte vil videreutvikle et godt skolemiljø for våre barn og ungdommer på verdens nordligste skole. Longyearbyen er et
internasjonalt samfunn med høy turnover, og skolen skal evne å ivareta elever og ansatte gjennom gode rutiner og tydelig praksis.

Longyearbyen skole skal være en lærende organisasjon som fremmer læring gjennom praktisk, variert, relevant og utfordrende undervisning. Vi jobber også med å utvikle en felles vurderingspraksis Vi ønsker oss medarbeidere som kan bidra aktivt til kollektiv kompetanseutvikling ved Longyearbyen skole og som er villig til å dele sin kompetanse og erfaring. Vi er en arktisk skole og det er en fordel med medarbeidere som har interesse for å ta i bruk ute- og nærmiljøet som alternativ læringsarena.

Videregående trinn - Studiespesialisering og Bygg- og anleggsfag
Faglærer innenfor Bygg- og anleggsteknikk.

Kontakt- og faglærere med undervisningskompetanse i Engelsk, Norsk, Historie, Spansk og Realfag (Matematikk, Naturfag, Geografi, Fysikk, Kjemi, Geofag, Biologi), Sosialkunnskap, Sosiologi og sosialantropologi og Psykologi.

Grunnskolen
Lærere i særskilt språkopplæring i norsk for elever fra 4. til og med 10. trinn

Undervisningspersonell/spesialpedagog med god kompetanse og erfaring innenfor tilpasset opplæring. Vi har også behov for kompetanse innenfor ASK og ART.

Barnetrinn
Kontakt- og faglærere med et bredt spekter av fag, særlig norsk/engelsk/matematikk. Erfaring fra systematisk arbeid med sosial kompetanse og spesialundervisning er ønskelig

Ungdomstrinn
Kontakt- og faglærere med undervisningskompetanse i spansk, norsk, engelsk, KRLE, samfunnsfag, matematikk,
naturfag og kunst & håndverk.

Krav til språkkunnskap
Søker må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

Søknad sendes
Elektronisk søknad sendes på www.lokalstyre.no innen 24.03.2019

Kontaktperson
Frode W. Thorstad, rektor/enhetsleder, mobil 90682368, frtho@lokalstyre.no 

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 24. mars 2019