Leder av Pedagogisk psykologisk tjeneste

4 dager igjen

Rekrutterer
Risør kommune
Sted
Risør (By), Aust-Agder
Publisert
5. mars 2019
Frist
31. mars 2019
Arbeidsfelt
Leder, Lærer, Pedagog, PPT
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Den hvite by ved Skagerrak” – en sann perle på Sørlandet omgitt av blått hav, fjorder og fjell, holmer og skjær. I tillegg blir du så heldig å få arbeide og gjerne bo i Trehusbyen Risør med stor fokus på bygnings- og miljøvern og ikke minst Kulturbyen Risør som er kjent for sine gallerier, dyktige kunsthåndverkere og et rikt kulturliv. Risør har blitt kåret til Norges kulturkommune 2015.

100 % fast stilling som leder av Pedagogisk psykologisk tjeneste

PP -tjenesten for kommunene Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune søker ny leder. Risør kommune er vertskommune og har arbeidsgiveransvar for den interkommunale tjenesten med kontorer på kommunehuset i Risør. Søknadsfrist 31. mars

Risør har full barnehagedekning, 3 barneskoler, 1 ungdomsskole, voksenopplæring og videregående skole.

Tvedestrand har full barnehagedekning, 4 barneskoler, 1 ungdomsskole og videregående skole.

Vegårshei har full barnehagedekning og en skole fra 1. til 10.trinn.

Gjerstad har full barnehagedekning og fra høsten 2019 en skole fra 1. til 10.trinn.

Tjenesten har til sammen 8,6 årsverk og dekker 24 barnehager og 12 skoler i de fire kommunene. PP-tjenesten har et godt arbeidsmiljø med til sammen 10 positive og arbeidsomme medarbeidere med høy fagkompetanse.

Vi ser etter en dedikert og samlende leder med god system- og oppdragsforståelse og med evne til å forstå politiske beslutninger som handler om PP-tjenesten. Vi søker deg som gir tillit, involverer og utviser klokskap i kommunikasjon og faglige diskusjoner og som forstår kompleksiteten av oppdraget.

Arbeidsoppgaver
• Fagansvar, personalansvar og økonomiansvar
• Samarbeid med alle barnehager og skoler i de fire kommunene
• Tverrfaglig samarbeid – BTI modellen for samhandling i hver
   kommune
• Samarbeid med 2. og 3. linjetjenester
• Deltakelse i lederforum i Agder
• Deltakelse i ledermøter i vertskommunen
• Leder rapporterer til samarbeidsorganet for den interkommunale
   tjenesten og kommunalsjef i Risør kommune

Kvalifikasjoner
• Relevant bachelorgrad eller tilsvarende. Mastergrad, hovedfag
   eller embetsstudie fra Høyskole/Universitet er ønskelig
• Tilleggsutdanning i ledelse er ønskelig
• Erfaring som har gitt god kjennskap til fagfeltet og stillingens
   ansvarsnivå
• Ledererfaring fra PPT, skolesektor eller annen relevant virksomhet
• Erfaringsbakgrunn og utdanning som gir faglig tyngde og som
   skaper troverdighet
• Personlig egnethet vil bli vektlagt i utvelgelsesprosessen

Egenskaper
• Dyktig på kommunikasjon og relasjoner
• En samlende leder som lytter og utviser tillit
• Tydelig og besluttsom med god gjennomføringskraft
• Utviklingsorientert med fokus på kontinuerlig forbedring
• Bevissthet på balansen mellom styring og ledelse, kontroll og
   oppfølging
• Analytisk, strategisk og faglig forankret

Vi tilbyr
• Et positivt arbeidsmiljø med muligheter for faglige utfordringer
• Varierte arbeidsoppgaver
• Konkurransedyktig lønn

Annet
• Den som ansettes må disponere egen bil
• Tiltredelse: 1.september 2019

Kontaktinformasjon
Gro Ekeberg, enhetsleder PPT,
e-post:  gro.ekeberg@risor.kommune.no , telefon  41 45 78 10
Inger Susanne Bømark Lunde,kommunalsjef Oppvekst og inkludering,
e-post:  Inger.Susanne.Bomark.Lunde@risor.kommune.no ,
telefon  37 14 96 10, mobil  916 64 649

Søkerliste og offentlighet
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest
Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist:  31.03. 2019