Åhpadiddje/Undervisningsstillinger

6 dager igjen

Rekrutterer
Tysfjord kommune
Sted
Tysfjord kommune
Publisert
14. mars 2019
Frist
2. april 2019
Bransje
Grunnskoler
Jobbtype
Fast, Vikariat
Arbeidstid
Heltid


Oppvekst- og utdanningsetaten

Tysfjord


Åhpadiddje / Lærer

Bajássjaddam –ja åhpadusetáhtta

Gásluovta skåvllå
Åhpadiddje

• 100 % virgge åhpadiddjen, álggem bårggemáno 1. biejve 2019.
• 100 % virgge åhpadiddjen, álggem ruvvaláhká ja virgge bissu gitta basádismáno 4. biejve 2019.

Gájbbádusá:
Vuodoskåvllååhpadiddjemáhtudahka. Åhpadibme gájka fágajn 1. dáses gitta 10. dássáj.

Lagáp diedojt virgij birra oattjo rektoris Anita Brønmo,
skuolkan 941 93 366.

Ájluovta skåvllå
Åhpadiddje

•100 % virgge åhpadiddjen, álggem bårggemáno 1. biejve 2019.

Gájbbádusá:
Vuodoskåvllååhpadiddjemáhtudahka. Åhttse viertti julevsámegielav buktet, njájmalattjat ja tjálálattjat. Åhpadimgiella le sámegiella. Åhpadibme gájka fágajn 1. dáses gitta 10. dássáj.

Lagáp diedojt virge birra oattjo rektoris Britt-Karin Hansen,
skuolkan 911 72 785.

Gájkka virgijda:
Bálkká doajmme lihtudimij milta. Vuodoskåvllååhpadiddje gudi virgijda biejaduvvi oadtju bálkáv 10 jage virggeájggeduotte milta. Virgev oattjo daj gájbbádusáj milta ma gávnnuji guoskavasj lágajn, lihtojn ja njuolgadusájn. Åhttsijn bierre liehket njálmálasj ja tjálalasj máhtudagáv vuona gielan. Persåvnålasj dågålasjvuodav dættoduvvá. Suohkan viehket årromsajev ja mánájgárddesajev ásadit.

Almulasjvuoda lága milta máhtti diedo åhttsij birra almoduvvat juska åhttse e sidá åhtsåmlisstaj tjáleduvvat

Hasodip åhttsijt elektråvnålasj åhtsåmsjiemáv mijá næhttabielen ávkkit, Tysfjord kommune

Åhtsåmájggemierre: vuoratjismáno 2. biejve 2019

Oppvekst- og utdanningsetaten

Kjøpsvik skole
Lærer

•100 % stilling som lærer med tiltredelse 1. august 2019.
•100 % stilling med tiltredelse snarest, vikariat til 4. november 2019.
•100 % stilling som inspektør. Undervisningsplikt inntil 55 % stilling.

Kvalifikasjonskrav:
Grunnskolelærerkompetanse. Undervisning i alle fag fra 1.-10. trinn.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
rektor Anita Brønmo, tlf. 941 93 366.

Drag skole
Lærer

•100 % stilling som lærer med tiltredelse 1. august 2019.

Kvalifikasjonskrav:
Grunnskolelærerkompetanse. Søkere må kunne beherske lulesamisk muntlig og skriftlig. Undervisningsspråk samisk. Undervisning i alle fag fra 1.-10. trinn.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
rektor Britt-Karin Hansen, tlf. 911 72 785.

Felles for stillingene:
Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. Grunnskolelærere som tilsettes får 10 år lønnsansiennitet. For øvrig skjer tilsettingen på de til en hver tid gjeldende vilkår som framgår av lover, tariffavtale og reglement. Søkere må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og eventuell barnehageplass. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten.

Vi oppfordrer søkerne til å benytte elektronisk søknadsskjema på vår hjemmeside Tysfjord kommune

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad. 

Søknadsfrist: 2. april 2019

Flere søk som dette