Spesialist i klinisk pedagogikk / klinisk sosionom / klinisk barnevernspedagog

3 dager igjen

Sted
Oslo (By), Østlandet
Publisert
29. mars 2019
Frist
22. april 2019
Bransje
Helse / Sosial
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no

Vil du jobbe hos oss ?
 
Spesialist i klinisk pedagogikk / klinisk sosionom / klinisk barnevernspedagog 
BUP Vest, Diakonhjemmet Sykehus

Ved BUP Vest er det ledig en 100 % fast stilling som spesialist i klinisk pedagogikk, klinisk sosionom eller klinisk barnevernspedagog. Stillingshaver vil ha sin daglige forankring i en av tre aldersinndelte enheter, for tiden vil stillingen være forankret i sped- og småbarnsenheten eller barneenheten.

BUP Vest yter generelle polikliniske spesialisthelsetjenester for barn og unge i bydelene Ullern og Frogner, med en samlet barnepopulasjon på ca. 14 000 personer.
Tjenesten er organisert i tre aldersinndelte enheter med ansvar for dekning av behov for spesialisthelsetjenester til begge bydeler innenfor de tre alderssegmentene; sped- og småbarn, barn og ungdom. Poliklinikken er lokalisert nær Voksenpsykiatrisk Avdeling Vinderen, og består av 24 fagstillinger, tverrfaglig sammensatt.

Arbeidsoppgaver 

  • Utredning og behandling av sped- og småbarn eller skolebarn.
  • Oppfølging, veiledning, samarbeid med og konsultasjon til  samarbeidspartnere i Diakonhjemmets sykehussektor; første- og andrelinje.
  • Bidra til videreutvikling av poliklinikkens behandlingstilbud i samarbeid med øvrig psykisk helsevern ved Vinderen og med nøkkelpersoner i kommunehelsetjenesten.

For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner/egenskaper:

  • Spesialist i klinisk pedagogikk, inkludert mastergrad/klinisk sosionom / klinisk barnevernspedagog. Søkere med treårig relevant høyskoleutdanning og klinisk praksis kan også søke.
  • Videreutdanning innen utredning og behandling av sped- og småbarn, samspill og barnefokuserte metoder samt familiebehandling/ terapi blir vektlagt.
  • Ønskelig med utrednings- og behandlingskompetanse av sped- og småbarn og/eller barn i skolealder, inkludert erfaring med å anvende de anbefalte behandlingstilnærminger og utrednings- og kartleggingsverktøy innenfor disse fagfeltene

Evne til å tenke helhetlig og å kunne jobbe selvstendig Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr 

  • En spennende jobb i et positivt og godt etablert fagmiljø.
  • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
  • Gode faglige utviklingsmuligheter.
  • Lønn etter avtale. Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.

Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.

Innholdet i cv’en må dokumenteres med vitnemål og attester i WebCruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.

Arbeidssted: Forskningsveien 13, 0373 Oslo                                             

Kontaktinformasjon
Else Sodeland, enhetsleder, telefon  22 12 24 60
Susanne Wroldsen, enhetsleder, telefon  22 12 24 60

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 22.april 2019