Rektor for Vallset skole

3 dager igjen

Rekrutterer
Stange kommune
Sted
Vallset, Stange
Publisert
2. april 2019
Frist
22. april 2019
Arbeidsfelt
Leder, Pedagog, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Vi søker rektor som styrker skaperglede i lek og læring
Rektor - Stange kommune

Stange kommune ligger trygt på solsida av Mjøsa – attraktivt plassert med kort vei  til storbyen Hamar og en drøy times togtur fra Oslo. Kommunen er i god vekst og har en positiv befolkningsutvikling med om lag 20 000 innbyggere, og preges av levende lokalmiljøer.

Vi byr på et aktivt kulturliv og et vakkert og rikt kulturlandskap av nasjonal verdi – vi  har flotte fasiliteter for varierte fritidsaktiviteter både sommer og vinter. Folk er vennlige og møter nye innbyggere med åpenhet og er ivaretagende.

Stange er en veldrevet vekstkommune med god styring og høy kompetanse blant de ansatte. Vi er organisert i en tonivåmodell med kommunalsjefer og virksomheter.

Organisasjonskulturen er preget av åpenhet, trygghet og mangfold og vi arbeider for at både ledere og medarbeidere skal få brukt sin kompetanse, kreativitet og sitt engasjement i en viktig og meningsfull arbeidshverdag. Det er høyt under taket hos oss og nye idèer blir positivt mottatt, vurdert  og behandlet på en konstruktiv måte.  Ny teknologi tas i bruk og er en del av innovasjonskulturen. Det er lov å prøve noe nytt – og feil er det vi lærer av!

Sjå øss her

Flyttet fra Oslo til Stange

Her kan du møte noen av dine nye kollegaer

Vi søker en engasjert leder som er dyktig på å skape gode relasjoner og ser verdien i godt samarbeid. Vår nye rektors viktigste oppgave er å sørge for at barn og unge opplever at de er en del av et inkluderende lek- og læringsfellesskap. Med dette som mål har du fokus på det profesjonelle læringsfellesskapet og ambisjoner om å lede ansatte og elever på veien mot fremtidens skole. I vår kommune har vi en helhetlig digitaliseringsstrategi som omfatter læringsbrett til alle elever og en omfattende kompetanseheving for ansatte og skoleledere. Kunnskap og engasjement for denne utviklingen vil være en viktig oppgave for vår nye rektor.

Som rektor for Vallset skole har du ansvaret for en pedagogisk praksis ved skolen som ivaretar et godt psykososialt miljø og faglig utvikling for alle elever. Rektor er en viktig brobygger mellom skole og nærmiljø.

Arbeidsoppgaver
• Lede kollektive prosesser for å nå Stangeskolens overordnede
   målsettinger
• Utstrakt delegert myndighet og rådmannens fullmakter på flere
   områder
• Administrativt ansvar inkludert økonomistyring og personalledelse
• Forpliktende samarbeid i oppvekstsektoren og på tvers av
   fagmiljøer
• Stillingen rapporterer til kommunalsjef

Kvalifikasjoner
• Relevant pedagogisk utdanning på universitets-/høgskolenivå
• Relevant erfaring som kvalifiserer for mangfoldig skolelederstilling
• Lederutdanning, evt. avtale om lederutdanning
• Du er faglig oppdatert på fremtidens skole

• Stillingen krever politiattest

Utdanningsretning
• Pedagogikk
• Ledelsesfag

Utdanningsnivå
• Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
• Du inspirerer, involverer og er tydelig på skolens helhetlige
   oppdrag
• Du gjennomfører planer med engasjement og utholdenhet,
   og oppnår gode resultater i samarbeid med de ansatte
• Du fokuserer på et konstruktivt samarbeid og deler kunnskap
   og erfaringer
• Du er en relasjonsbygger som ser de ansatte og har god evne til
   å se styrker og potensialer
• Du kommuniserer klart og tydelig, og har evne til å få med deg
   andre
• Du tar selvstendige beslutninger innen eget ansvarsområde og
   tar ansvar for resultater
• Du har god digital forståelse

Vi tilbyr
• En spennende og innholdsrik hverdag
• Handlingsrom til å utvikle og organisere en god skolehverdag for
   elever og ansatte
• Godt fagmiljø og samarbeid internt i oppvekstsektoren og på
   tvers av fagmiljøer
• Ledernettverk og lederstøtte
• Lønn etter avtale

Andre opplysninger
• Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 4045739155
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Startdato: 01.08.2019

Arbeidssted: Rifsrudvegen 5, 2330 Vallset

Kontaktinfo:
Liv Ingrid Vasaasen, kommunalsjef oppvekst, telefon 482 73 188

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 22.04.2019