Pedagogsik leder/Barnehagelærer/Barne- og ungdomsarbeider

2 dager igjen

Sted
Longyearbyen, Spitsbergen
Publisert
5. april 2019
Frist
21. april 2019
Bransje
Barnehager
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2200 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik det en kommune har på fastlandet, og styres etter tilsvarende regelverk som for kommunene.
 

Ledige stillinger i Longyearbyen lokalstyres barnehager

Følgende stillinger i Longyearbyen lokalstyres barnehager kan bli ledig fra høsten 2019

Pedagogisk leder, krav til søker:
- Er utdannet barnehagelærer
- Har gode samarbeidsevner og ser barnehagen som en helhet
- Er fleksibel, løsningsorientert og ser muligheter i hverdagen
- Har fokus på barns medvirkning
- Har evnen til å inspirere og engasjere voksne og barn
- Har erfaring med bruk av ulike språkstimulerende verktøy
- Har tydelig muntlig og skriftlig kommunikasjon
- Er faglig oppdatert
- Har kunnskap og interesse for natur og friluftsliv, og bruker uteliv i 
   samhandling med barna

Barne- og ungdomsarbeider, krav til søker:
- Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget
- Har erfaring fra arbeid med barn
- Er engasjert og opptatt av barns utvikling og muligheter
- Har gode samarbeidsevner og positiv holdning
- Er fleksibel, løsningsorientert og ser muligheter i hverdagen
- Har fokus på barns medvirkning
- Er faglig oppdatert
- Har kunnskap og interesse for natur og friluftsliv, og bruker uteliv i 
   samhandling med barna

Felles for stillingene:
- De som tilsettes må kunne legge fram politiattest
- Det stilles krav om gode norskferdigheter
   (minimum nivå A2 og B1), norsk er administrasjonsspråket.
- Menn oppfordres til å søke
- Personlig egnethet vil bli vektlagt
- Man kan bli pålagt oppgaver knyttet til Longyearbyen lokalstyres 
   beredskapsarbeid

Longyearbyen lokalstyre kan tilby:
- Lønn etter avtale
- Gode pensjons- og forsikringsordninger
- Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for
   tildeling av bolig
- Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale
- Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale
   arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m.

Søknad
Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Longyearbyen lokalstyre hjemmeside

Kontakter
Gunnhild Antonsen, enhetsleder Kullungen barnehage,
e-post: Gunnhild.Antonsen@lokalstyre.no, mobil 971 79 540
Trine Berntsen, enhetsleder Polarflokken barnehage,
e-post: Trine.Berntsen@lokalstyre.no, mobil 908 40 563

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 21. april 2019