Utdanningsforbundet

Seksjonsleder

Sted
Oslo (By), Østlandet
Publisert
16. desember 2016
Frist
15. januar 2017
Arbeidsfelt
Annet, Leder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Seksjonsleder - Utdanningsforbundet - sentralt sekretariat
Utdanningsforbundet


Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforbund med over 170 000 medlemmer fra alle deler av utdanningsfeltet – fra barnehage til universitet og høgskole. I det sentrale sekretariatet i Utdanningsforbundet er det om lag 200 ansatte. I tillegg har vi 19 fylkessekretariater med vel 65 ansatte. Forbundet er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio.

Utdanningsforbundet er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillinger uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Vil du bli vår nye seksjonsleder? Vi søker etter deg som vil bidra til å sikre at kurs- og konferansevirksomheten vår bygger opp under forbundets mål og medlemmenes interesser.

Seksjon for opplæring, kurs og konferanser består av 11 ansatte og er en av tre seksjoner i Organisasjonsavdelingen med til sammen 29 ansatte.

Arbeidsoppgaver
• Inngå i Organisasjonsavdelingens lederteam
• Utarbeide og følge opp strategiske planer for seksjonen
• Bidra til utvikling av gode lærings- og utviklingstilbud til  
  Utdanningsforbundets tillitsvalgte
• Bidra til utvikling av profesjonsfaglige kurs- og etterutdanningstilbud til alle 
  medlemsgrupper
• Bidra til utvikling og tilrettelegging av utdanningspolitiske konferanser
• Budsjettansvar for seksjonen
• Personalansvar for seksjonens medarbeidere
• Legge til rette for et godt arbeidsmiljø og følge opp de ansattes faglige 
  oppgaver
• Bygge hensiktsmessige relasjoner og nettverk internt og eksternt

Kvalifikasjoner
• Relevant høyere utdanning
• Praksis fra utdanningssektoren, som lærer, leder eller i administrasjon
• Erfaring med utvikling av kurs/konferanser/læringstilbud
• Kjennskap til digitale læringsformer
• Ledererfaring og/eller lederutdanning er ønskelig
• Det er ønskelig med erfaring fra fagforeningsarbeid, gjerne som tillitsvalgt
• Det er ønskelig at søker behersker begge målformer

Personlige egenskaper
• God på kommunikasjon, dialog og relasjonsbygging internt og eksternt
• Evne til å inspirere, veilede og utvikle medarbeidere
• Analytisk og strategisk med god gjennomføringskraft
• Løsningsorientert

Vi tilbyr
• Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø med stor faglig bredde og høy 
   kompetanse
• Deltakelse i ledernettverk både i avdelingen og i sekretariatet som helhet
• Gode lønns- og arbeidsvilkår

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3285960688
Stillingsbrøk: 100%
Fast

Arbeidssted: Hausmannsgate 17, 0182 Oslo

Kontaktinfo: Karin M. Liabø, avdelingsleder, mobil (+47) 911 85 795

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 15.01.2017