Kunnskapssjef – opplæring og oppvekst

Rekrutterer
Sted
Hamar (By), Hedmark
Publisert
19. desember 2016
Frist
22. januar 2017
Arbeidsfelt
Leder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Kunnskapssjef – opplæring og oppvekst - Hamar kommune

Med over 2500 ansatte, er Hamar kommune den største arbeidsplassen i Hamar. Medarbeiderne har bakgrunn fra mange ulike yrker og har svært allsidig kompetanse. Våre verdier er åpen, pålitelig, modig og helhetlig. Les mer om Hamar kommune

Barn og unge er et satsningsområde i Hamar kommune. Dette er forankret i kommuneplanen gjennom slagordet «Barn og unge først». Hamarskolen skal være landsledende med satsing på kunnskap og høyt læringstrykk. Kunnskapssjefen leder virksomhetsområdet Opplæring og oppvekst og har ansvar for kommunale og private barnehager, skolefritidsordningen (SFO), grunnskole og HIPPT - Interkommunal PP-tjeneste.

Vi ser etter en strategisk og engasjert kunnskapssjef som evner å lede en mangfoldig organisasjon med over 1000 ansatte og ca. 4000 barn og elever. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe der det legges stor vekt på helhet og samarbeid på tvers av virksomhetsområder og fagfelt.

Arbeidsoppgaver
• Sikre et helhetlig lærings- og utdanningsløp fra barnehage til og med 
   ungdomsskole, slik at Hamars barn og unge utvikler seg og utnytter sitt 
   potensiale.


• Utvikle og videreutvikle en pedagogisk plattform som ivaretar barnas 
   egenverdi, høyt læringstrykk og kunnskapsutvikling.

• Videreføre prosjektet «Kultur for læring», hvor målsettingen er å forbedre 
   læringsmiljø, øke læringsutbyttet og øke gjennomføring i videregående 
   opplæring.

• Sikre gode overganger mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole og 
   videregående skole.

• Forvalte og utøve eierrolle og myndighetsrolle til barnehagene (offentlige 
   og private).

• Utarbeide og følge opp politiske saker.

• Drive god ledelse av en kompetanseintensiv virksomhet med stort 
   lederspenn.

Kvalifikasjoner
• Utdanning fra høgskole eller universitet, fortrinnsvis på masternivå. Det er 
   ønskelig med pedagogiske fag i fagkretsen.
• Ledererfaring fra større kompetanse- /kunnskapsorganisasjoner.

Personlige egenskaper
• Tenker nytt og verdsetter nye tilnærmingsmåter og idéer.
• Har et tydelig målfokus og som evner å få gjennomslag for idéer og planer.
• Er inspirerende og motiverende overfor ledere og ansatte.
• Er strukturert, analytisk og strategisk.
• Er lojal og tillitsskapende og en naturlig autoritet i kraft av sin kompetanse.

Vi tilbyr
• En sentral lederstilling med spennende og utfordrende lederoppgaver.
• En kompetent organisasjon med mange dyktige ledere og medarbeidere.
• Kontakt med nasjonale fag- og kunnskapsmiljøer.
• Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsvilkår.

• Politiattest kreves.


Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3281844762
Stillingsbrøk: 100%
Fast

Arbeidssted: Vangsvegen 51, 2306 Hamar

Kontaktinfo:
André Holen, HR- og organisasjonssjef, mobil (+47) 412 09 583
Bjørn Gudbjørgsrud, rådmann, mobil (+47) 481 53 414

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke ""Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 22.01.2017