Rektor Stalsberg skole

Rekrutterer
Sted
Geithus, Modum
Publisert
20. desember 2016
Frist
23. januar 2017
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Leder, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Modum kommune er en god arbeidsplass som jobber for at vi skal være samhandlende og romslige, nyskapende og modige. Det er rundt 1200 dyktige og engasjerte medarbeidere i Modum kommune som har som hovedmål å gi best mulig tjenester til innbyggerne.

Velkommen som arbeidssøker!


Rektor Stalsberg skole - 2. gangs utlysning

Modum kommune har ledig fast 100 prosent stilling som rektor ved Stalsberg skole

Modumskolen
Modum kommune har et sterkt fokus på folkehelse og forebyggende arbeid blant barn og unge. Skole er et viktig satsningsområde for kommunen. Modum kommune har vedtatt et styringsdokument for Modumskolen. Modumskolen vil i sitt utviklingsarbeid prioritere framtidas læring, klasse-/læringsledelse og organisasjonslæring. Kommunens grunnskoler samarbeider tett med andre skoler og kommuner i Midtfylket og i Ringeriksregionen. Det arbeides også godt og systematisk med læringsmiljøet i alle kommunens skoler, der blant annet LP-modellen er et viktig verktøy.

Arbeidsoppgaver
- Bygge og utvikle skolen som en profesjonell organisasjon, med et tydelig 
   læringsoppdrag.
- Utvikle kvaliteten på læringsarbeid på skolen.
- Videreutvikle skolens læringsmiljø.
- Skape en kollektivt orientert skole gjennom god personalledelse.
- Ressurs- og økonomistyring som sikrer god undervisning og god læring.
- Være en aktiv deltaker i kommunens arbeid med å utvikle Modumskolen.

Egenskaper og kvalifikasjoner
- Er en lagbygger som er trygg, visjonær og samlende i lederrollen.
- Er en tydelig og synlig rektor, som er opptatt av elevenes læring og 
   lærernes læringsarbeid.
- Er løsningsfokusert og har en proaktiv tilnærming til utfordringer og 
   problemstillinger.
- Evner å arbeide systematisk, langsiktig og har stor gjennomføringskraft.
- Har ledererfaring-/utdanning og er opptatt av egen læring og utvikling.
- Har gode kommunikative ferdigheter.

Vi tilbyr
- En utfordrende og viktig skolelederstilling i en skole som er inne i en 
   spennende vekst- og utviklingsfase.
- Godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima i en dyktig rektorgruppe.
- Medlemskap i Statens pensjonskasse.
- Lønn etter avtale.

Annet
Stillingen er ledig fra februar 2017 eller etter nærmere avtale.
Den som tilsettes må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest.
Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Søknad
Modum kommune benytter elektronisk søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt Servicetorget på telefon 32789300. Attester og vitnemål fremlegges ved intervju, disse vil ikke bli returnert.

Lokasjon
Stalsberg skole
Modum kommune

Kontakter
Kjølv Inge Eidhammer, undervisningssjef,
e-post: kjolv.eidhammer@modum.kommune.no ,
mobil 91756192, arbeid 32789343

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 23.01.17
Vår ref. 434

Flere stillinger som denne