Rektor Tynset barneskole

Rekrutterer
Sted
Tynset (By), Hedmark
Publisert
24. januar 2017
Frist
24. februar 2017
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Tynset kommune er regionsenteret i Nord-Østerdal. Tynset har "byens" funksjoner med variert servicetilbud. Lokalsjukehus, barnehager, skoler, helsetjenester, gode boligområder og et allsidig kulturtilbud er blant de tjenestene som kommunens vel 5500 innbyggere nyter godt av og setter pris på. Våre verdier er trygghet, inkludering, puls og optimisme. Vårt motto er: "Kjem`n til Tynset så trivs`n."

Rektor Tynset barneskole

Kort om stillingen
Tynset kommune har ledig 100 % fast stilling som rektor ved Tynset barneskole fra 01.08.2017.

Om tjenesteområdet
Skolen har, pr. januar 2017, 367 elever på 1.- 7. trinn. SFO-tilbud.
Skolen er en del av et stort og kompakt skolemiljø midt i regionsenteret, med ungdomsskole, videregående skole,3 idrettshaller, svømmehall, skøytebane, lysløype skileikområde og Tuftepark.

Skolen har en bygningsmessig utforming som gir rom for fleksibilitet i organisering og valg av metode. Lærerne jobber trinnvis i team.

Tynset kommune ønsker å vekke oppmerksomhet som en positiv og utviklingsorientert skolekommune.

Arbeidsoppgaver
Nå fokuserer vi på:
Utbygging:
- Ferdigstille stor oppgradering av eget uteområde

Utviklingsarbeid:
- Grunnleggende lese og skriveopplæring (tidlig innsats), har egen 
   leseveileder
- Videreføring av matematikkprosjektet M5 (har egen regneveileder)
- Kompetanseheving for lærere (engelsk, prioritert 2017/18)
- Arbeid med alternative læringsarenaer
- IKT. God elevdekning, effektivt nettverk og LMS
- Kultur for læring. Et felles prosjekt for hele Hedmark
- Arbeid med generell del kunnskapsløftet. Implementere 
  Trivselsprogrammet i Olweus
- Utvikle samhandlingen med Tynset pedagogiske senter

Rektor er resultatansvarlig for dette tjenesteområdet og rapporterer til utdanningssjefen. Dette er regulert i lederavtale.

Kvalifikasjoner
Vi ønsker en tydelig leder med:
- relevant høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå.
- relevant praksis som kvalifiserer for en krevende skolelederstilling
   som kan:
- realisere visjonen: Elevene i Tynsetskolene skal daglig tilegne seg 
   kunnskap og oppleve mestring i en skole som er for alle og har blikk for 
   den enkelte.
- utvikle et godt læringsmiljø for elevene, godt foreldresamarbeid og et godt 
   arbeidsfellesskap for skolens  medarbeidere basert på kommunens 
   verdigrunnlag: Inkludering, trygghet, optimisme og puls.
- arbeide for å utvikle kvaliteten på tilbudene i skole og SFO i samsvar med 
   kommunale og nasjonale mål
- utøve god personal- og økonomiledelse
- lede og motivere til faglig og pedagogisk utviklingsarbeid.

Særskilte krav til stillingen
Ved tilsetting kreves politiattest, datert ikke eldre enn 3 måneder.

Vi tilbyr
Lønn etter avtale.
Gode pensjons- og forsikringsvilkår.

Arbeidstakere tilsettes i Tynset kommune på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Tynset kommune er en IA-bedrift

Søknad sendes
Tynset kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Søknad sendes ved å trykke "Søk på stilling".
Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Du kan laste opp vedlegg (vitnemål, attester m.m.).

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen på tlf. 62 48 50 00.

Kontakter
Stein Sagbakken, rektor Tynset barneskole,
e-post: Stein.Sagbakken@tynset.kommune.no ,
mobil 41501049, arbeid 62485072

Bent Andre Kvisle, utdanningssjef, e-post: bent.kvisle@tynset.kommune.no,
mobil 90934774, arbeid 62485042

Tynset kommune

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 24.02.17

Flere stillinger som denne