Lærer

Sted
Barranco de Arguineguín, Las Palmas (ES)
Publisert
25. januar 2017
Frist
5. mars 2017
Arbeidsfelt
Lærer
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

For skoleåret 2017/2018 har vi følgende ledige stillinger:

Med forbehold om endring i elevtall og gruppedeling blir det et antall ledige lærerstillinger for skoleåret 2017/2018.

- Til vår grunnskole har vi behov for lærere som dekker alle grunnskolens fag.

Til videregående skole, utdanningsprogram for studiespesialisering, vil vi ha behov for lærere med undervisningskompetanse i nedenfor nevnte fag. I tillegg ønsker vi at noen av disse også har erfaring som kontaktlærer, og trives med dette.
Vår skole er liten og vi har derfor behov for lærere med bred kompetanse slik at de kan dekke flest mulige fag.
- Alle realfag skolen tilbyr
- Norsk
- Kroppsøving
- Engelsk, både fellesfag og programfag
- Historie
- Religion

Søknad og CV sendes til soknad@colegio.no 

Skolens hjemmeside: Den Norske Skole Gran Canaria

Du søker på stillingen ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst  referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 5. mars
Aktuelle søkere vil bli kontaktet og invitert til intervju i uke 13.