Lærer Den Norske Skolen i Rojales

Sted
Rojales, Alacant (ES)
Publisert
15. februar 2017
Frist
12. mars 2017
Arbeidsfelt
Lærer, Spesialpedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Det vil for skoleåret 2017-2018 bli 4-5 ledige lærerstilling ved Den Norske Skolen i Rojales

Fagbehov:
Matematikk og naturfag 8.- 10.trinn
Matematikk vgs: 1P, 1T, og 2P

Det kan også bli behov for spes.ped, de fleste fag i grunnskolen samt kontaktlærer barnetrinnet, usk og vgs.

Den Norske Skolen i Rojales er en privat barne-, ungdoms - og videregående skole som ligger på Spanias fastland, på Costa Blanca-kysten, midt mellom La Manga og Alicante og ca. 10 km fra byene Torrevieja og Guardamar.  Vi tilbyr hele løpet fra første klasse på barneskolen, til og med tredje året på videregående skole, studiespesialiserende programområde.

På skolen vår er vi opptatt av å utvikle HELE mennesket - både faglig og sosial utvikling står i fokus og tilpasses den enkelte. Gjennom det forebyggende programmet Olweus, systematiserer vi arbeidet mot mobbing og antisosial adferd. Vi er også en "MOT-skole" og gjennom hele året kurses elevene på ungdoms- og videregående trinn med det mål å skape gode holdninger og gi MOT til å ta egne valg.

Skolen er godkjent av norske og spanske myndigheter og vi følger norske læreplaner. Skolen har godkjenning for 140 elever i grunnskolen og 75 elever på videregående trinn.

Vi søker motiverte og kompetente medarbeidere som:
Har god faglig bakgrunn og høy kompetanse.
Har god kunnskap om læringsprosesser og hva som påvirker disse.
Har god relasjonskompetanse.
Er nysgjerrig på å ta i bruk ny teknologi.
Er bevisst sin rolle som leder i klasserommet.
Har forventninger til alle elevers potensiale.

Vi søker
Lærere med erfaring og fleksibilitet til å kunne trives med å arbeide på ulike trinn.
Lærere med erfaring fra små videregående skoler, fådelte grunnskoler eller 1-13-skoler.
Vi vil ha både godt erfarne og yngre lærere og ca. halvt om halvt med kvinner og menn.

Det forventes:
At du forplikter deg til å arbeide etter de mål og retningslinjer skolens styre vedtar.
At du har god kjennskap til grunnopplæringen, gjerne fra både grunnskole, videregående skole og privat skole.
Att du bidrar til å videreutvikle skolen både faglig og sosialt.
At du er synlig, tydelig, støttende og veiledende overfor dine kolleger.
At du kommuniserer godt på alle nivåer og har gode samarbeidsevner.
At du har evne til å skape god kontakt og godt samarbeid både innad i skolesamfunnet og i miljøet rundt skolen.
At du har god kompetanse i bruk av IKT og digitale hjelpemidler.

Vi kan tilby:
En arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, med engasjerte ansatte, foreldre og elever.
En arbeidsplass med høy faglig kompetanse i personalet.
Medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK).
Lønn etter KS minstelønnstabell.

I henhold til Privatskolelovens § 4-3 må tilfredsstillende politiattest fremlegges ved tilsetting.

Vennligst benytt skolens eget søknadsskjema, og det finner du HER

Generell info om stillinger ved skolen finner du HER

Søknad sendes pr mail til rektor signy.munkeby@dnsr.no

Du søker på stillingen ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Aktuelle kandidater inviteres til jobbintervju i Oslo i løpet av april.
Originale attester medbringes til intervjuet.

Søknadsfrist: 12.mars 2017