Rektor/enhetsleder Bjerkvik skole og barnehage

Rekrutterer
Sted
Narvik (By), Nordland
Publisert
16. februar 2017
Frist
11. mars 2017
Arbeidsfelt
Leder, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Rektor/enhetsleder ved Bjerkvik skole og barnehage
 
Vil du være med å lede Narvik kommune? Da kan vi invitere deg til å søke en spennende stilling som rektor/enhetsleder ved Bjerkvik skole og barnehage. Som rektor/enhetsleder vil du ha det helhetlige resultatansvaret for Bjerkvik skole og barnehage. Våre tjenester har betydning for alle som bor her og ditt bidrag vil være viktig for å utvikle tjenestetilbudet til våre innbyggere.

Søknadsfrist: 11. mars 2017.

Narvik kommune - Nytenkende, raus og stolt

Narvik kommune er utviklingsorientert og har fokus på etableringer og nyskapning, vi har i stor grad tatt i bruk digitale verktøy som bidrar til at våre tjenester leveres i henhold til innbyggernes forventninger. Med sine 1288 årsverk er Narvik kommune regionens største arbeidsgiver og har fokus på å være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver og tjenesteleverandør. 

Bjerkvik ligger innerst i Herjangsfjorden med en fantastisk utsikt over Ofoten. Stedet er i rivende utvikling med mye spennende som skjer nå og de neste årene innenfor utbygging og etablering av nye arbeidsplasser: Posten åpner sin nye pakke- og godsterminal i april 2017 med i overkant av 100 medarbeidere, forsvaret satser også sterkt på Evenes flystasjon og Bjerkvik Tekniske Verksted (BTV) med utvidelser som vil gi ringvirkninger i Ofotenregionen. I tillegg har Bjerkvik et aktivt kultur-, idrett- og foreningsliv, bl.a. med flerbrukshall, kommuneanlegg for langrenn, småbåthavn og svømmehall.
Velkommen som søker!

Rektor/enhetsleder ved Bjerkvik skole og barnehage
Bjerkvik skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med rundt 160 elever og Bjerkvik barnehage er en toavdelings barnehage med plass til 36 barn i alderen 1-6 år. Skolen og barnehagen er ikke samlokalisert og det er egen lederressurs i barnehagen. Begge ligger i sentrum av bygda, har gode uteområder og lett tilgang til skog, fjell og fjære.

Vi søker en rektor/enhetsleder som kan lede og videreutvikle enheten faglig og administrativt, sikre faglig kompetent tjenesteleveranse, bidra til at skole- og barnehagesektoren når sine mål og er i utvikling, ivareta et godt samarbeid og god støtte til enhetens ansatte samt inspirere til og videreutvikle et godt miljø ved skolen og i barnehagen. 

Nødvendige kvalifikasjoner:
• Relevant pedagogisk utdanning fra høgskole/universitet
• Erfaring fra undervisning /administrativt arbeid i skole/utdanningsinstitusjon
• Ledererfaring
• God kjennskap til relevant lov og avtaleverk som opplæringsloven, arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og forvaltningsloven
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk

Ønskelige kvalifikasjoner:
• Videreutdanning i ledelse vil bli tillagt vekt, men god og relevant praksis 
   med dokumenterte resultater kan sidestilles.
• Mastergrad i skoleledelse eller rektorutdanning
• Annen relevant lederutdanning
• Erfaring fra arbeid i barnehageområdet og kjennskap til barnehageloven
• Kompetanse/erfaring fra skoleutvikling og planarbeid
• Erfaring fra arbeid med relevante intervensjoner som Vurdering for læring, 
   LP-modellen, Ungdomstrinn i utvikling, Helsefremmende barnehager og 
   forebyggende arbeid mot mobbing m.m.
 
Egenskaper vi vektlegger:
Våre ansatte skal gjenspeile kommunens verdigrunnlag ved at de skal være nytenkende, raus og stolt. Enhetsleder skal bidra til å forankre verdigrunnlaget til Narvik kommune videre i sin enhet og være en god rollemodell, legge til rette for faglig utvikling av enheten og bidra til utvikling på skole- og barnehageområdet.

Vi søker en enhetsleder som har/er
• gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
• gjennomføringskraft
• omsorgsfull og inkluderende, motiverende, synlig og tilstede

Vi tilbyr offentlig pensjonsordning og lønn etter avtale.
Den som tilsettes må fremlegge politiattest i henhold til opplæringsloven.
Kommunen har 6 måneders prøvetid.
 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til
kommunalsjef Heidi Eriksen Laksaa,tlf. 950 26 897 eller e-post heidi.eriksen.laksaa@narvik.kommune.no

Narvik kommune ønsker å motta din søknad elektronisk.
Skjemaet finner du i vårt  søknadssenter på www.narvik.kommune.no

Referanse som skal oppgis i søknaden er arkivsaksnummer 17/525.
Søknadsfrist: 11. mars 2017.

Vi gjør oppmerksom på at det i samsvar med Offentlighetslovens § 25 vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling av sin søknad må opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å unndra søknaden fra offentlighet, vil søkeren bli informert om dette.
Narvik kommune ønsker ikke å motta henvendelser fra annonseselgere vedrørende denne stillingsutlysningen.


Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 11. mars 2017.