Rektor

Sted
Wimbledon Park, London (Greater) (GB)
Publisert
16. mars 2017
Frist
5. april 2017
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Rektor
Jobbtype
Engasjement
Arbeidstid
Heltid

The Norwegian School in London (NSL) er godkjent både som en engelsk ”Independent School” og som privatskole etter norsk lov for
1.-10. trinn. Skolen er tospråklig og følger norsk rammeplan og læreplan med et utvidet tilbud i engelsk. Lærerne samarbeider tett om
fag og oppfølging av elever. Vi underviser hovedsakelig i aldersblandete grupper. Alle arbeidsforhold følger engelsk arbeidsrett.

Rektorstilling The Norwegian School in London

Rektor ved The Norwegian School in London

Ledig stilling som rektor (åremål, seks år)

Fra 1. august 2017, eventuelt tidligere etter avtale.

Skolen er organisert som en stiftelse. Rektor er daglig leder for virksomheten og sekretær for stiftelsens styre.

Vår visjon er å tilby det beste fra to verdener i tråd med skolens verdier: trygg, skapende, kunnskapsrik og engasjert.

Rektor er skolens administrative og pedagogiske leder. Styret delegerer fullmakter til rektor innenfor flere områder. I samarbeid med
skolens øvrige ansatte, styret, råd og utvalg skal rektor sikre god opplæring, et trygt læringsmiljø og gode arbeidsforhold samt planlegge
og gjennomføre nødvendige tiltak. Dette krever stor grad av selvstendighet, trygghet og evne til samarbeid både innad i organisasjonen
og med eksterne samarbeidspartnere.

Skolen befinner seg i skjæringspunktet mellom to land, to språk, to kulturer og to skolesystemer. Det innebærer også at skolen i en del
tilfeller må forholde seg til to lands regelverk, og at krav fra begge sider må oppfylles, også når de er tilsynelatende motstridende. Rektor
leder arbeidet med å finne løsninger på dette.

Formell kompetanse:
Rektor må ha undervisningskompetanse for hele eller deler av grunnskolen. Utdanning i skoleledelse er en fordel. Dette kan
kompenseres med annen type lederutdanning eller relevant ledererfaring.

Erfaring:
Ledererfaring fra skoleverket: fortrinnsvis minimum tre år som rektor, eventuelt fem år i annen relevant skolelederstilling. Annen
ledererfaring kan vurderes som relevant. Du kan vise til gode resultater. Internasjonal erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk:
Rektor må være fortrolig med å bruke norsk og engelsk som arbeidsspråk til daglig. Det stilles krav om meget god evne til å
kommunisere skriftlig og muntlig på begge språk.

Egenskaper:

 • Strukturert
 • Beslutningsdyktig
 • Sosial
 • Inkluderende
 • Løsningsorientert
 • Ambisiøs
 • Resultatorientert
 • Stor arbeidskapasitet


Vi kan tilby:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver ved en tospråklig skole
 • et ledernettverk i samarbeid med andre utenlandsskoler
 • konkurransedyktige betingelser
 • lønn og eventuelt annen godtgjøring etter avtale
 • pensjonsordning


Kontaktpersoner:
Jan-Erik Osen, styreleder (00 44 7867 391 285)
Heidi Lindhagen, rektor (00 44 7494 791 791)
Jobbnorge-ID: 135706, Søknadsfrist: 05.04.2017

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 05.04.2017