Rektor Sanne skole

Rekrutterer
Gran kommune
Sted
Jaren, Gran
Publisert
4. april 2017
Frist
25. april 2017
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Leder, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo.
Se gran.kommune.no  

Rektor Sanne skole, 2. gangs utlysning

Beskrivelse av tjenestested
Rektor ved Sanne skole går over til en annen rektorstilling, og fra 01.08.17 søker vi hennes etterfølger.

Sanne skole er en 1 - 7 skole med ca. 125 elever kommende skoleår. Det er ca. 20 ansatte i skole og SFO. Skolen har en flott beliggenhet på Granavollen med utsikt over Viggadalen. Det er kontorkonsulent i 50 % stilling. Rektorstillingen er ikke tillagt undervisning.

Skolene i Gran
Gjennom "Kvalitetsplan for grunnskolen" har kommunestyret vedtatt sentrale målsettinger og satsingsområder for perioden 2017-2020.

I tillegg har Gran kommune hatt en sterk satsing på lesing som ferdighet de siste årene med blant annet utdanning av språk- og leseveiledere, utvikling av en kommunal leseopplæringsplan og felles metodisk tilnærming i den første leseopplæringen. I årene framover vil det bli igangsatt en satsing på regning som ferdighet.

Fra skoleåret 2017-2018 skal alle skolene i Gran gjennomføre VFL (Vurdering For Læring) MOOC, i regi av høgskolen i innlandet.

Alle skolelederne i Gran kommune skal ha formell lederutdanning. Dersom man som søker ikke har dette, vil man få tilbud om lederutdanning med gunstige vilkår.

Krav og ønsker til kompetanse/personlige egenskaper
Rektor skal:
- Ha erfaring fra grunnskolen
- være genuint opptatt av elevenes læring og trivsel
- involvere seg i det pedagogiske arbeidet og ha kunnskap, kompetanse og 
  visjoner for å videreutvikle skolen i samarbeid med personalet
- ha gode relasjonelle og kommunikative ferdigheter og godt humør i møte 
  med  elever, ansatte og foreldre
- være strukturert, synlig og tilgjengelig, men også tørre å være en tydelig 
  og besluttsom leder som setter læring i fokus og som stiller krav til 
  opplæringen som gis
- ha relevant utdanning fra høyskole og/eller universitet
- helst ha formell skolelederutdanning og erfaring innenfor ledelse, 
  skoleutvikling, administrasjon og økonomistyring
- ha god innsikt i det formelle rammeverket, forskning og utviklingstrekk i  
  den norske skolen og kjennskap til internasjonale skoletrender
- ha evnen til å arbeide strategisk og samtidig være tett på den daglige 
  virksomheten
- ha ambisjoner og stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby
-
et engasjert og utviklingsorientert personale
- et tett og godt samarbeid med skolelederne
- kompetansegivende lederutdanning på gunstige vilkår
- en ryddig kommune med en grunnskoleadministrasjon på kommunenivå
- et skolefaglig miljø som er opptatt av utvikling og som arbeider ut fra 
   politisk vedtatt kvalitetsplan
- gode arbeidsvilkår i en utfordrende stilling
-  meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
- lønn etter avtale

Annet
Gran kommune er en IA- og fysak-kommune som er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert, til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må legge fram dokumentasjon på gjennomført tuberkuloseundersøkelse.
Skjema finner du på gran.kommune.no  under skjema.
Du må også legge fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Referanser i tilknytning til tidligere arbeidsforhold skal oppgis.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget
på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Spørsmål om stillingen
Henning Antonsen , grunnskole sjef, telefon 412 02 669,
e-post: henning.antonsen@gran.kommune.no 
Jon Henrik Rosseland, rektor, telefon 61 33 85 55
e-post: jon.rosseland@gran.kommune.no

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 25.04.2017

Flere søk som dette