Pedagog

Rekrutterer
Avigo
Sted
Lillesand (By), Aust-Agder
Publisert
15. august 2017
Frist
15. september 2017
Arbeidsfelt
Lærer, Pedagog
Jobbtype
Vikariat
Arbeidstid
Heltid

Avigo er kjent for gode resultater innen lese- og skriveopplæring. Bedriften hjelper årlig ungdom og voksne med å fullføre fagbrev, videregående skole, universitetsfag eller teoriprøven til bil, lastebil eller andre sertifikater. Hos Avigo gir vi målrettet undervisning og opplæring, både individuelt og i små grupper, med mål om jobb eller videre studier.

Høsten 2017 starter Avigo opp et nytt prosjekt hvor en gruppe nyankomne flyktninger skal delta på ett års undervisning i arbeidsrettet norsk og samfunnsfag.

Er du pedagog eller lærer og har lyst til å prøve noe nytt og spennende?
Pedagog til lese- og skriveopplæring og undervisning av minoritetsspråklige.

Vi søker 100 % vikariat fra 1.1.2018 til 31.12. 2018.

Din jobb vil være undervisning av motiverte unge og voksne i små grupper på maks 5 personer. Disse har i dag 3 timers undervisning tre dager i uken. Det skal gjennomføres kartlegging og skrives individuelle opplæringsplaner.  Undervisningen pågår i tre måneder. Etter dette kommer nye elever inn.
 I Avigo jobber du 100% med individuelt tilpasset opplæring. Du har god tid til å se hver enkelt elev og vil oppleve gleden av å se mange som har slitt i mange år, endelig lykkes.

I tillegg vil du inngå i et team som har ansvar for undervisning av 10 flyktninger.   

Opplegget er et pilotprosjekt i samarbeid med Nav Lillesand. Vi skal lage et  "alternativt introduksjonsprogram"  og ditt  bidrag som pedagog vil være viktig når undervisningsmetoder skal drøftes og resultater skal evalueres.   Individuelle opplæringsplaner (IOP) skal  utformes og du vil også bidra med undervisning der dette er fornuftig.  Elevene har valgt yrkesretning  innen helse/omsorg,  bygg og anlegg eller barne-og ungdomsarbeiderfaget når de begynner.
Vår oppgave er å gjøre undervisningen målrettet mot deres yrkesmål, samtidig som de lærer seg norsk og om norsk samfunnsliv. Implisitt i dette ligger det at deler av undervisningen også vil skje ute i arbeidslivet.  Vi er åpne for alle undervisningsmetoder som kan hjelpe dem å lære seg norsk språk godt nok til at de kan fungere i det yrket de har valgt å satse på.

Prosjektet med minoritetsspråklige går frem til november 2018, men vi legger ikke skjul på at vi har lyst til å få til noe så bra, at det videreføres.

Vi ser etter en positiv, tålmodig og faglig dyktig medarbeider til denne stillingen.  

Du vil jobbe tett sammen med ansvarlig pedagog for matematikk, hovedansvarlig for vår minoritetssatsing og også samarbeide med veiledere i andre tiltak der det er mistanke om lese- og skrivevansker.  Du vil i hovedsak gjennomføre opplæring ved vårt hovedkontor på Svåbekk i Lillesand, men vil også ved enkelte anledninger undervise fra andre steder. All opplæring skal ha jobbfokus.

Arbeidsoppgaver: 
· Gjennomføre opplæring i henhold til bestilling fra NAV eller andre,  
   herunder blant annet sende innkalling til oppstart, planlegge og 
   gjennomføre undervisningen i henhold til den enkelte deltakers 
   individuelle behov.
· Gjennomføre 3-måneders kurs og individuell undervisning etter bestilling
· Lage individuelle opplæringsplaner (IOP), skrive midtveis- og sluttrapporter
· Oppdatere i vårt registreringssystem PAT i henhold til gjeldende krav og 
   tidsfrister
· Undervise i arbeidsrettet norsk og samfunnsfag for minoritetsspråklige

Ønsket kompetanse:
· Pedagogisk utdannelse med norsk og spesialpedagogikk i fagkretsen
· Erfaring med undervisning av minoritetsspråklige
· Gode IKT-kunnskaper
· Erfaring fra undervisning og yrkesliv
· Dersom du er sertifisert i LOGOS og Rådgiveren er dette et pluss

Personlige egenskaper:
· Løsningsorientert og omgjengelig person som er ambisiøs på andres vegne
· En trygg, positiv, nysgjerrig og åpen formidler
· Selvgående, med stor arbeidskapasitet
· Ryddig og tydelig

Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kursleder lese og skrive/jobbveileder
Siri Kverneland Olsen.

Kontaktinfo:
Siri Kverneland Olsen, kursleder lese - og skriveopplæring,
mobil 924 11 477, e-post: sb@avigo.no

Arbeissted: Gamleveien 90, 4790 Lillesand
Hjemmeside

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 15.09.2017