Virksomhetsleder/ rektor ved Kongseik ungdomsskole

Sted
Tønsberg (By), Vestfold
Publisert
30. august 2017
Frist
30. september 2017
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Leder, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Virksomhetsleder/ rektor ved Kongseik ungdomsskole.
Arkivsaknr. 17/11168

Ledig fra 01.01.2018

Kongseik ungdomsskole er en ungdomsskole med cirka 250 elever og 30 ansatte. Vi holder til i lyse og moderne lokaler nord i Tønsberg og er et naturlig nærskoletilbud for elever fra Eik og Barkåker. Vi har en kompetent og engasjert personalgruppe, som er organisert i team med tre klasser på hvert trinn.

Ledelsen ved skolen består av rektor og to undervisningsinspektører.

Skolens viktigste oppgaver er  å videreutvikle en god kultur for læring, og motivere til felles innsats.

Dette ønsker vi å gjøre ved
• evidensbasert arbeid.
• være tett på utvikling og læringsarbeidet i klasserommet
• god vurderingspraksis
• arbeide med aktiviteter som bygger tillit, samarbeid og fellesskap blant 
  skolens elever og ansatte

Nærmere informasjon om Kongseik ungdomsskole kan du lese på http://kongseikus.tbgskole.no/

Vi søker en leder som
• har bred grunnskoleerfaring
• vektlegger godt samarbeid,-er raus og fleksibel, og samtidig kan være en 
  tydelig og fast leder
• -setter klare mål, tar beslutninger og følger opp disse
• har god økonomiforståelse
• legger vekt på et godt skole-/hjemsamarbeid
• kan inspirere ansatte og elever i arbeidet mot felles mål
• er bevisst på sin forpliktelse på lærerprofesjonens etiske plattform

Til stillingen ligger følgende ansvarsoppgaver
• lede og koordinere arbeidet i virksomheten
• økonomisk og personalmessig oppfølging av virksomhetens ressurser
• oppfølging av politiske vedtak
• utvikling og oppfølging av resultatmål
• kommunikasjonen mot politikere, brukere, media og omgivelser for øvrig

Vi tilbyr
• spennende utfordringer i en aktiv og engasjert kommune i rask vekst
• godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
• lønn etter avtale

 Vil du vite mer om stillingen
 kan du kontakte fagenhetsleder- skole Erik Relander Tømte,
 telefon 959 91 214

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av lover, reglementer og tariffavtale. Søkere som ønsker å unntas fra den offentlige søkerlisten bes begrunne dette. Kommunen vil umiddelbart behandle slike anmodninger og meddele søkeren resultatet dersom denne ikke imøtekommes.

Tønsberg kommune er administrativt organisert i en 2-nivåmodell med 37 tjenesteproduserende virksomheter og 8 stabsmessige fagenheter, totalt ca. 3000 ansatte. Administrasjonen ledes av rådmannen som i sin ledergruppe har 3 direktører.

Alle virksomheter og fagenheter rapporterer til rådmannen. Tønsberg-skolene arbeider tett i forhold til felles resultatmål knyttet mot læringsmiljø og læringsresultat

Søknaden sendes elektronisk via vårt digitale søknadssenter.
Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad

Søknadsfrist: 30.09.2017