Virksomhetsleder/ rektor ved Barkåker skole

Sted
Tønsberg (By), Vestfold
Publisert
30. august 2017
Frist
30. september 2017
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Leder, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Virksomhetsleder/ rektor ved Barkåker skole.
Arkivsaknr. 17/11167

Ledig fra 01.01.2018.

Barkåker skole ligger landlig til nord i kommunen.  Skolen gir et grunnskoletilbud som omfatter elever på 1. til 7. trinn og en skolefritidsordning for elever fra 1. til 4. trinn. Barkåker skole har cirka 210 elever. Godt samarbeid med skolens nærmiljø er viktig for skolen.

Barkåker skole har som mål å øke elevenes læringsutbytte og arbeide for et godt og inkluderende læringsmiljø.

Skolen har brukt LP-modellen i tre år og bruker analysemodellen.

Andre satsingsområder er SmART oppvekst og kollegaveiledning. Barkåker skole vil søke om å bli en dysleksivennlig skole i løpet av høsten.

Nærmere informasjon om Barkåker skole kan du lese på http://barkaker.tbgskole.no/

Vi søker en leder som
• har bred grunnskoleerfaring
• vektlegger godt samarbeid,
• er raus og fleksibel, og samtidig kan være en tydelig og fast leder,
• setter klare mål, tar beslutninger og følger opp disse,
• har god økonomiforståelse,
• legger vekt på et godt skole-/hjemsamarbeid,
• kan inspirere ansatte og elever i arbeidet mot felles mål,
• er bevisst på sin forpliktelse på lærerprofesjonens etiske plattform

Til stillingen ligger følgende ansvarsoppgaver
• lede og koordinere arbeidet i virksomheten
• økonomisk og personalmessig oppfølging av virksomhetens ressurser
• oppfølging av politiske vedtak
• utvikling og oppfølging av resultatmål
• kommunikasjonen mot politikere, brukere, media og omgivelser for øvrig

Vi tilbyr
• spennende utfordringer i en aktiv og engasjert kommune i rask vekst
• godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
• lønn etter avtale

Vil du vite mer om stillingen
kan du kontakte fagenhetsleder- skole  Erik Relander Tømte,
telefon 959 91 214, epost: ert@tonsberg.kommune.no

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av lover, reglementer og tariffavtale. Søkere som ønsker å unntas fra den offentlige søkerlisten bes begrunne dette. Kommunen vil umiddelbart behandle slike anmodninger og meddele søkeren resultatet dersom denne ikke imøtekommes.

Tønsberg kommune er administrativt organisert i en 2-nivåmodell med 37 tjenesteproduserende virksomheter og 8 stabsmessige fagenheter, totalt ca 3000 ansatte. Administrasjonen ledes av rådmannen som i sin ledergruppe har 3 direktører.

Alle virksomheter og fagenheter rapporterer til rådmannen. Tønsberg-skolene arbeider tett i forhold til felles resultatmål knyttet mot læringsmiljø og læringsresultat.

Søknaden sendes elektronisk via vårt digitale søknadssenter.
Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

 Søknadsfrist: 30.09.17