Skolefaglig rådgiver

Sted
Tønsberg (By), Vestfold
Publisert
30. august 2017
Frist
30. september 2017
Arbeidsfelt
Pedagog, Rådgiver
Jobbtype
Fast, Vikariat
Arbeidstid
Heltid

Skolefaglig rådgiver. Arkivsaknr. 17/11169
100% fast stilling , samt vikariat i 100% stilling fram til 31.07.2018 

Tønsberg kommune er en aktiv skoleeier med fokus på kvalitet og utvikling. Kommunen er i stor vekst og det forventes stor økning av antall skolebarn. Fagenhet oppvekst- skole innehar stab og støttefunksjon innenfor skoleområdet.

Fagstab skole ivaretar oppgaver knyttet til kommunen som skoleeier og rapporterer til kommunaldirektør for oppvekst, kultur idrett og folkehelse. Fagstab skole arbeider i team og søker medarbeidere som aktivt går inn i staben og deltar i arbeidsoppgavene staben har.

Arbeidsoppgavene tillagt stillingene vil blant annet være
• Forvaltningsoppgaver innenfor skoleområdet
• Generell saksbehandling innenfor skoleområdet
• Rådgiving og veiledning av skolelederne i forvaltningsmessige spørsmål
• Utvikling og vedlikehold av gode rutiner og kvalitetssystem
• Oppfølging av ulike kartleggingsprøver
• Utviklings- og kvalitetsarbeid, herunder blandt annet kvalitetsoppfølging
• Utredningsarbeid og saksbehandling til politiske utvalg
• Forvaltningsoppgaver innenfor skoleområdet

Kvalifikasjoner
Vi ønsker medarbeidere som er løsningsorienterte og fleksible som har
• Pedagogisk utdanning fra høgskole/ universitet, samt relevant praksis fra 
  skole- oppvekstsektoren. Gjerne fra ungdomstrinnet.
• Høy kompetanse og erfaring innenfor skolesektoren.
• Høy kompetanse på opplæringsloven (generell skolejuss) og gjeldende 
  statlige føringer på det skolefaglige området.
• Veiledningskompetanse, kan lede og være pådriver i forhold til pedagogisk 
  utviklingsarbeid og ulike lokale og nasjonale satsingsområder.
• Kjennskap til eksterne fagmiljøer.
• Evne til strategisk tenkning, analyse og utredning.
• Evne til å arbeide selvstendig og i team.
• Gode IKT ferdigheter, som blant annet bruk av kontorapplikasjoner og 
  analyseverktøy.
• God skriftlig fremstillingsevne.
• Evne til å sluttføre oppgaver innenfor frist.
• Gode relasjons-, samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.

Du må også kunne jobbe planmessig og strukturert med krevende skolefaglige/ tverrfaglige problemstillinger både individuelt og i team, og du må være forberedt på perioder med stort arbeidspress.

Vi kan tilby
• En utfordrende jobb i et travelt, hyggelig og positivt miljø.
• En stilling med stort og selvstendig handlingsrom.
• Arbeidstiden er 08.00 til  16.00, med sommertid 08.00 til 15.00. Stillingen 
  har fleksitid.
• Tilsetting på vanlige vilkår.
• Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning.
• Lønn etter avtale.

Opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til
fagenhetsleder-skole Erik Relander Tømte, telefon 959 91 214,
e-post: ert@tonsberg.kommune.no

Oppgi i søknaden om du også er interessert i et vikariat.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Søknaden sendes elektronisk via vårt digitale søknadssenter.
Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 30.09.17

Lignende jobber

Lignende jobber