Rektor - Trondheim kommunale kulturskole

Rekrutterer
Avantas AS
Sted
Trondheim (By), Sør-Trøndelag
Publisert
4. september 2017
Frist
17. september 2017
Arbeidsfelt
Leder, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Rektor - Trondheim kommunale kulturskole
Trondheim kommune

Åpen – kompetent – modig
 
Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.
  
Les mer om Trondheim kommune 
 
Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
 Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.
 
Ved Trondheim kommunale kulturskole er det fra 01.01.2018 ledig fast 100 % stilling som rektor.

Trondheim kommunale kulturskole (TKK) er en byomfattende enhet som rapporterer til Rådmannen ved kommunalsjef skole.

TKK er en sentral aktør i kommunens opplæringssystem og kulturliv, gjennom et utstrakt samarbeid med skole- og utdanningsinstitusjoner og med det frivillige og profesjonelle kulturlivet i Trondheim. TKK har partnerskapsavtale med NTNU ved Program for lærerutdanning.

Skolen er et regionalt ressurssenter for talentutvikling i Midt-Norge.

Skolen har tilbud til barn og unge innen musikk, visuell kunst og scenekunst (bredde og talentutviklingsprogram), samt gjennomføringsansvaret for Den kulturelle skole- og barnehagesekken.

TKK er en av landets største kulturskoler med over 4300 elevplasser og ca. 160 ansatte. Undervisningen foregår på de fleste grunnskolene i byen med hovedsete i byens kulturhus, Olavshallen.

Til skolens administrasjon er knyttet sju avdelingsledere som sammen med kontorleder utgjør rektors ledergruppe.

Arbeidsoppgaver
• Ledelse av eget lederteam
• Lede utvikling og gjennomføring av lærings- og utviklingsarbeid
• Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
• Forvaltning og kvalitetsutvikling
• Økonomistyring og resultatkontroll
• Samspill med elever, foreldre og nærmiljø
• Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst
• Pleie og utvikle nettverkene av ulike samarbeidsaktører
• Være tett på elevene og de ulike aktivitetene
• Overordnet oppfølging av prosjekter

Kvalifikasjoner
• Høyere musikk-/kulturfaglig utdanning og praksis fra området
• Ha ledererfaring fra kulturskole eller annen kulturinstitusjon av en viss 
  størrelse
• Gjerne med utdanning innen ledelse
• God kjennskap til musikk- kulturfeltet og skoleverket.
• God kjennskap til de ulike kunstfagene
• Søkere må identifisere seg med Kulturskolens visjon og verdier som er: 
  ”Barn og unge i Trondheim skal uavhengig av sosial, økonomisk eller 
   kulturell tilhørighet ha lik rett til elevplass ved kulturskolen”.

Utdanningsretning
• Ledelsesfag
• Administrasjon og ledelse
• Teater / Musikk / Dans
• Kunst
• Film- / Lyd- / Musikktekniske fag

Utdanningsnivå
• Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
• Søker må være god på samarbeid, motivasjon og kommunikasjon, være 
  løsningsorientert og beslutningsdyktig.
• Ha gjennomføringskraft
• Samhandle godt med alle ulike ansatte
• Identifisere seg med dagens visjon
• Etterleve skolens verdier
• Ha evne til fleksibilitet og være tilpasningsdyktig

• Egnethet vektlegges

 Språk
• Norsk

Vi tilbyr
• Viktig stilling i norsk kulturliv gjennom ledelse av en av landets ledende 
   kulturskoler
• Et engasjert kollegium med høy kompetanse
• Tett samarbeid med lokale kulturaktører og utdanningsmiljø for øvrig 
   (NTNU)
• Introduksjonsprogram for nytilsatte
• Mentorordning
• Lederutviklingsprogram
• Bydelsbaserte nettverksgrupper
• Lederstøtte fra fagstab og interne tjenester
• Stor selvstendig myndighet
• Innflytelse i strategiske diskusjoner
• Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Andre opplysninger
• Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3545844279
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Startdato: 01.01.2018

Kontaktinfo: Gunnar Wibe, rådgiver, telefon 924 39 895.
Eva Elisabeth Belboe, kommunalsjef skole, telefon 917 60 230.
Hanne Fremo, Seniorrådgiver - Avantas, telefon (+47) 98212455

Arbeidssted: Olav Tryggvasons gate 2, 7011 Trondheim

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 17.09.2017