Rektor Glommasvingen skole

Sted
Skarnes, Sør-Odal
Publisert
10. november 2017
Frist
9. desember 2017
Arbeidsfelt
Leder, Pedagog, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Sør-Odal kommune med sine 7.900 innbyggere og kommunesenteret Skarnes, ligger sentralt på Østlandsområdet. Her er det åpent, rolig og landlig, samtidig som det pulserende bylivet i hovedstaden bare er en time unna. I Sør-Odal står vi sammen for å gjøre kommunen til et godt sted å bo, jobbe og utvikle seg. For mer informasjon se Sør-Odal kommune.

REKTOR
GLOMMASVINGEN SKOLE

Sør-Odal starter nå bygging av en felles skole for 1.-10.trinn for alle elever i kommunen. Skolen bygges på Skarnes og vil kunne ha plass til 900 elever. SFO i tilknytning til skolen vil ha plass til 360 elever. Ved forventet oppstart skoleåret 2019/20 vil ca. 120 personer ha sin arbeidsplass her.
Vi søker nå etter rektor som vil få en sentral rolle også ved planlegging og forberedelse til oppstart. Tiltredelse i stillingen ved oppstart av skoleåret 2018/19. Vi ønsker søkere som kan vise til gode resultater som leder for større undervisningsorganisasjon, og som har pedagogisk utdanning og gjerne videreutdanning innen utdanningsledelse. Som leder må du fremstå som tydelig, trygg og samlende med et sterkt engasjement for å etablere og utvikle et profesjonelt læringsmiljø. 

 
Sentrale oppgaver for ny rektor vil være:

•  Lede og utvikle skolen i tråd med opplæringsloven, læreplanverket og 
   kommunens utviklingsområder innenfor oppvekst.
•  Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet for å sikre elevenes 
   læringsutbytte og læringsmiljø
•  Lede og utvikle skolens ansatte slik at organisasjonskulturen preges av 
   motivasjon, endringsvilje og samarbeid i et profesjonelt læringsfellesskap.
•  Lede arbeidet med å utvikle et godt skole/hjem-samarbeid. 
•  Ansvar for deltagelse i, og god kontakt med utviklings- og 
   forskningsmiljøer på opplæringsområdet. Ta med ny kunnskap inn til egen 
   organisasjon og formidle/anvende dette i endrings- og 
   omstillingsprosesser internt. For tiden er alle kommunene i Hedmark med i 
   FoU-prosjektet  «Kultur for læring».
•  Lede og videreutvikle skolens SFO – tilbud.
•  Lede og videreutvikle tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne 
    tjenester, først og fremst PPT, barnevern, og helsestasjon inkl. 
    psykologtjeneste.
•  Arbeide for åpenhet i organisasjonen og involvere ansatte, tillitsvalgte, 
    foreldre og ulike samarbeidsparter i endrings og omstillingsprosesser.
•  Ansvar for god økonomistyring. Delta i budsjettarbeid og rapportere 
    regelmessig til kommunalsjef.
•  Samarbeide med aktører i lokalsamfunnet, være god omdømmebygger. 
    Det forventes at rektor er synlig også utad, fronter skolen og informerer i 
    lokalsamfunnet.
•  Være delaktig i kommunens satsing på folkehelsearbeid.
 
Bakgrunn/erfaring:

•  Undervisningserfaring
•  Ledererfaring med gode resultater fra undervisningsorganisasjon(er), 
   primært grunnskole.
•  Erfaring og gode referanser som personalleder.
•  Erfaring fra omstillings- og endringsprosesser som prosessleder.
•  Erfaring fra eller god kjennskap til forskning/utvikling innen 
   opplæringsområdet.
•  Erfaring med budsjettarbeid/økonomistyring.


 Personlige egenskaper :

•    Trygg, tydelig og synlig som leder.
•    Ambisiøs og stor arbeidskapasitet.
•    Motivator med gode samarbeidsevner.
•    Beslutningsdyktig og med gjennomføringsevne.
•    Engasjert, kontaktskapende og god relasjonsbygger.
•    Gode strategiske egenskaper.
•    God omdømmebygger. Representere Glommasvingen skole og Sør-
     Odal kommune på en god måte.
•    Sterk egen integritet.
•    Godt humør.  

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte
kommunalsjef Olaug Jeksrud, tlf. 932 54 605
eller vår rådgiver hos Headvisor, Jan Tveit tlf. 975 39 990.
Søknad via Headvisor innen 9. desember 2017.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist:  09. desember 2017