Hisøy skole - avdelingsleder

Rekrutterer
Arendal kommune
Sted
Kolbjørnsvik, Arendal
Publisert
24. november 2017
Frist
10. desember 2017
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Avdelingsleder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

HISØY SKOLE - AVDELINGSLEDER - 2. GANGS UTLYSNING.
Avdelingsleder - Arendal kommune
  
Arendal kommune har ca. 44 000 innbyggere, beliggende i en region som er en drivende kraft på Sørlandet. Regionen har et aktivt næringsliv, et blomstrende kulturliv og med en skjærgård og friluftsområder som gir unike opplevelses – og rekreasjonsmuligheter. 
 Kommunen har ca. 3200 ansatte og en lederstruktur med to nivåer; Rådmann og 5 kommunalsjefer, samt et nivå bestående av enhetsledere som ledere for omsorgsenheter, barnehager, skoler, administrative tjenester mv. Les mer her 
 
Det er ledig avdelingslederstilling på ungdomstrinnet ved Hisøy skole. Hisøy skole er en 1-10 skole på vakre Hisøy. Skolen ligger fint til med kort vei til skog og sjø. Rundt skolen er det flotte uteområder som gir elevene muligheter til varierte aktiviteter. Vi er stolte over at elevene våre oppnår svært gode resultater på de nasjonale prøvene og går ut etter endt 10.trinn med høye grunnskolepoeng. Vi er også kjent for å ha et godt skolemiljø som preges av gode relasjoner og få atferdsutfordringer. 
Ungdomsskoleavdelingen hos oss er en baseskole med åpent landskap hvor det er kort vei til basene der trinnene holder til. Vårt strålende skolebibliotek befinner seg sentralt i landskapet, lett tilgjengelig for elevene og lærerne.
Kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.
Alle søkere må legge inn CV samt legge inn relevante skannede attester og vitnemål.
Politiattest må fremvises før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver
• Vi ser etter en person med gode relasjonelle egenskaper og som er dyktig 
  til å inspirere og motivere elever og medarbeidere. Det betyr at 
 avdelingslederen skal ha sin kontorplass i landskapet. Avdelingsleder har 
 ansvaret for den daglige driften av ungdomstrinnet. Det vil si god 
 håndtering  av elevene, foreldrene og de ansatte. Avdelingsleder har også 
 ansvaret for vikarene, og det innebærer at noe undervisning må påregnes. 
 Avdelingsleder skal delta aktivt i skolens utviklingsarbeid. Det kreves også   
 deltakelse på relevante møter både på skolen og på kommunalt nivå.  
 Personen må trives med å være synlig tilstede blant elever og ansatte.

Kvalifikasjoner
• Hisøy skole ønsker en samlende og tydelig leder som:
• har undervisnings- og ledererfaring fra ungdomsskolen.
• kan lede og motivere medarbeiderne til samarbeid og målrettet 
  utviklingsarbeid.
• legger vekt på at elevene skal inkluderes og oppleve mestring både sosialt 
  og faglig.
• har fokus på elevene og deres foreldre som viktige ressurser.
• har gode kommunikative ferdigheter og et helhetlig menneskesyn som 
  vises i kommunikasjon og handling.
• har god systemforståelse, er ryddig, strukturert og beslutningsdyktig.
• har fokus på god personalledelse.

Utdanningsretning
• Administrasjon og ledelse
• Pedagogikk

Utdanningsnivå
• Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
• Personen vi søker må være fleksibel i forhold til oppgaver, og må trives 
   med å arbeide i en aktiv pedagogisk hverdag.

Språk
• Norsk

Vi tilbyr
• På Hisøy skole er vi opptatt av kvalitet både sosialt og faglig. Vi har 
  sammen utarbeidet felles elevsyn, læringssyn og samarbeidssyn. Dette er 
  fokusområder som virker samlende i alt vi foretar oss. Den som tilsettes, vil 
  møte en skole med lange tradisjoner når det gjelder å utvikle elevenes 
  leseferdigheter. Skolebiblioteket vårt har et bredt utvalg bøker både innen 
  skjønnlitteratur og faglitteratur. To leselærere veileder elevene slik at 
  elevene får tilrettelagt litteratur både etter leseferdigheter og interesser. Vi 
  er utviklingsorientert innen noen sentrale områder som helhetlig 
  vurderingspraksis, realfag, gode læringsmiljøer og inkluderende 
  undervisning. Vi legger vekt på en læringskultur som utvikles gjennom 
  skolebasert kompetanseutvikling og som skal føre til gode læringsmiljøer 
  og økt læringsutbytte hos elevene. Vi legger stor vekt på et nært samspill 
  mellom hjem og skole. Vi har hele tiden et sterkt fokus på at de ansatte 
  skal ha et godt arbeidsmiljø og være høyt kvalifiserte.

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3635094885
Stillingsbrøk: 100%
Fast

Arbeidssted: Trommestadveien 64, 4816 Kolbjørnsvik

Kontaktinfo: Tore Frøyshol. enhetsleder skole, telefon 91565430

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 10.12.2017