Rektor Nittedal ungdomsskole

Rekrutterer
Sted
Nittedal (By), Akershus
Publisert
6. desember 2017
Frist
5. januar 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Leder, Pedagog, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid


Ny skole - nye muligheter! Er du vår nye rektor? - Nittedal ungdomsskole

Nittedal kommune har 23000 innbyggere og ligger 20 minutter fra Oslo sentrum i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.

Nye Nittedal ungdomsskole vil stå ferdig høsten 2020. Skolens beliggenhet er midt i Nittedal, på Rotnes. Skolen har ca. 275 elever og vi regner med sterk elevtallsøkning. På veien frem mot nytt skolebygg vil du som rektor ha en aktiv rolle i byggeprosessen. En sentral og spennende oppgave blir å lede personalet inn i den nye skolen med de mulighetene det gir.

I tillegg til ordinær opplæring har skolen en mottaksklasse og en avdeling for elever med nedsatt funksjonsevne, Ressurssenteret.

I ditt lederteam vil du ha med deg fire inspektører.

Kvalitetsarbeid preget av evidens er nittedalsskolens hovedsatsing som ledes av Line Tyrdal. Sammen er vi i ferd med å utvikle en praksis med røtter i elevsentrert skoleledelse. Din viktigste oppgave som rektor vil være å sikre kvalitativt god undervisning og læring i det enkelte klasserom. Målsettingen er en praksis preget av høye ambisjoner for den enkelte elev, godt vurderingsarbeid, gode relasjoner mellom lærer og elev og variert, tilpasset undervisning. Elevens læringsutbytte skal være utgangspunkt for ledelsens prioriteringer og strategivalg.

Interne søkere må bruke sin private e-postadresse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

I hht. Opplæringslovens § 10-9 og Barnehagelovens § 19, samt politiregisterloven § 39, kreves det politiattest for å arbeide med barn- og unge, . Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn og må ikke være eldre enn 3. mnd.I tillegg skal det opplyses om alvorlige volds- og narkotikakriminalitet.

Vi søker deg som
• Har visjoner og engasjement for framtidens skole og interesse for
   skoleutvikling
• Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
• Kan drive gode prosesser og ta kloke beslutninger
• Stor arbeidskapasitet
• Systematisk tilnærming
• Gode erfaringer med å arbeide i team
• Undervisning- og /eller ledererfaringer fra grunnskole/videregående skole
• Godkjent pedagogisk utdanning
• Påbegynt eller avsluttet utdanning i skoleledelse er ønskelig

Arbeidsoppgaver
• Lede skolens totale virksomhet i tråd med nasjonale og kommunale 
  retningslinjer
• Personalansvar
• Budsjettansvar
• Resultatansvar

Kvalifikasjoner
• Godkjent pedagogisk utdanning
• Skoleledererfaring
• Ønskelig med mastergrad i skoleledelse

Utdanningsretning
• Pedagogikk

Utdanningsnivå
• Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
• Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
• Målrettet motivator
• Relasjonell personalleder
• Strukturert administrator
• Engasjert strateg
• God kommunikator
• Modig gjennomfører

Språk
• Norsk

Vi tilbyr
• Spennende, utfordrende og utviklende lederoppgaver
• En engasjert og ambisiøs skoleeier som følger opp
• Gode faglige utviklingsmuligheter i et lærende fellesskap
• Mulighet for å være med å forme fremtidens nittedalsskole
• Konkurransedyktige vilkår

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3637780982
Stillingsbrøk: 100%
Fast

Arbeidssted: Stasjonsveien 10, 1482 Nittedal

Kontaktinfo: Johanna Lervik, kommunalsjef, telefon 97 11 83 67

Slik blir nye Nittedal ungdomsskole

Les om arbeidsplassen.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 05.01.2018

Lignende jobber

Lignende jobber