Rektor til ny barneskole i Hønefoss

Sted
Hønefoss, Ringerike
Publisert
12. desember 2017
Frist
31. januar 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Leder, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Skagerak

Ringerike kommune har 30 000 innbyggere og ligger en times kjøring fra Oslo og Gardermoen. Om få år er Hønefoss 25 minutter unna hovedstaden med tog. I løpet av tjue år skal folketallet fordobles. Utbyggingen starter nå.  Vi skal ta vare på de gode lokale verdiene og samtidig ønske mange nye mennesker velkommen. Ringerike kommune trenger flere flinke folk som vil være med på å bygge og planlegge fremtidens kommune.

Rett ved Storelva i Hønefoss bygger kommunen Benterud skole. Skolen er en ny sentrumsskole sentralt plassert på en 25 mål stor tomt. Skolen er under bygging og er beregnet ferdigstilt 1. januar 2019. Ved åpningen av den nye skolen vil de to gamle skolene Eikli og Kirkeskolen legges ned. Den nye skolen vil ha en kapasitet på 550 elever, men vil ved oppstart ha 330-350 elever fordelt på 1.-7. trinn.  Benterud blir en skole som tar kunnskapssamfunnet på alvor baserer virksomheten sin på at kunnskap og læring, resultater og verdier oppstår gjennom samhandling og kommunikasjon mellom mennesker. En slik skole legger til rette for at møter og kommunikasjon mellom mennesker kan oppstå og at erfaring og kompetanse utvikler seg i felleskapet. Et skolebygg som baserer seg på disse verdiene gir rom og skaper fysiske rammer for nærhet, gode møter og utvikling av verdiene som skjer i det skapende fellesskapet.  

Rektor til ny barneskole i Hønefoss - Ringerike kommune
Skagerak Consulting AS

Vi søker nå en innovativ og drivende dyktig rektor som sammen med rundt 50 ansatte skal lede prosjektet gjennom utvikling og inn i hverdagen med god drift og godt lederskap.

Vi ser etter deg som har en motiverende og samlende lederstil og som evner å smelte to kulturer sammen til det som i 2019 blir en velfungerende organisasjon.

Stillingen vil bestå av to ulike faser hvor ansvar og arbeidsområdene vil ha ulik karakter; fasen fram til åpning av den nye skolen og løpende drift når skolen er over den første etableringsfasen.

Arbeidsoppgaver
(Prosjektfasen):

- Planlegging av driften på den nye skolen
- Etablere en felles kultur
- Etablere et godt grunnlag for felles pedagogisk samarbeid
- Praktisk tilrettelegging og beslutninger knyttet til byggeprosessen.

(Drift- og ledelsesfasen):
- Overordnet ledelse av skolen inkl. pedagogisk utvikling
- Personaloppfølging inkl. fullt ansvar i forbindelse med rekruttering og overordnet oppfølging av ansatte
- Økonomioppfølging
- Skoleutvikling inkl forebyggende arbeid, tidlig intervensjon, utvikling av et godt læringsmiljø
- Skape trivsel blant ansatte og elever og jobbe forebyggende
- Skape et godt samarbeidsklima mellom skole, hjem om lokalmiljø

Kvalifikasjoner
- God organisasjons-, relasjons- og utviklingskompetanse
- Pedagogisk utdanning på høgskole-/universitetsnivå
- Gjerne tilleggsutdannelse innen administrasjon eller skolelederutdanning (f.eks. Rektorskolen)
- Relevant undervisningskompetanse
- Relevant erfaring i forhold til ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
- Innsikt i økonomistyring
- Gode datakunnskaper og erfaring med administrative systemer

Personlige egenskaper
- Må kunne evne å motivere og sette klare forventninger
- Vilje og "drive" til å lære og utvikle seg selv og andre
- Struktur; evne til å planlegge og bygge systemer og strukturer
- God med mennesker og god samhandlingskompetanse
- Utadvendt, omgjengelig, fleksibel og endringsorientert med stort pågangsmot
- Resultatbevisst, planleggende og operativ
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr
- En variert og utfordrende jobb
- Man har en relativt selvstendig lederrolle
- Relativt stor innflytelse og frihet i egen organisasjon
- Sentral rolle i å bygge opp en ny skole fra grunnen av
- Relativt gode rammevilkår
- Det satses på skole og oppvekst i kommunen
- Skolen står foran en innholdsreform, nytt nasjonalt planverk utarbeides
- Mulighet til å ta Rektorskolen hvis du ikke allerede har gjennomført den
- Konkurransedyktige lønnsvilkår
- God pensjonsordning

Øvrig:
Det kreves politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, før tilsetting. Ringerike kommune plikter også å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen. 

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Skagerak Consulting AS
Ref. nr.: 3637639952
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:
Tom R. Gogstad, Seniorrådgiver, (+47) 951 75 241
Kjetil Dunn Larsen, Seniorrådgiver, (+47) 959 68 688

Arbeidssted: Benterudgata, 3511 Hønefoss

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 31.01.2018