Rektor Nordby skole

Rekrutterer
Ås kommune
Sted
Vinterbro, Ås
Publisert
8. januar 2018
Frist
26. januar 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Leder, Pedagog, Rektor
Jobbtype
Vikariat
Arbeidstid
Heltid

Ås kommune har 1600 ansatte som arbeider sammen for å levere gode tjenester og bidra til å utvikle et godt lokalsamfunn. Kommunen har ca. 20.000 innbyggere, og har størst forventet folkevekst med om lag 60 % fram mot 2040.Vi er vertskommune for Norges miljø- og biovitenskapelige  universitet, og ligger sentralt i Follo, nær hovedstaden.

Vil du jobbe i vekstkommunen Ås?

Kommunen er i sterk vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Vi kan derfor by på spennende og utviklende oppgaver. Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i løsningen av kommunens oppgaver.
 
Opplysninger om arbeidssted og stilling:
Ved Nordby skole er det fra 1.8.18 ledig 100% stilling som rektor/enhetsleder. Stillingen er midlertidig for ett år, fram til 31.7.2019.
Enheten er organisert i oppvekst- og kulturetaten.
Nordby skole er en  1 - 7 skole  med skolefritidsordning og har ca.330 elever og et personale på 40.  Skolen er nå i sitt første år med læringsbrett som arbeidsredskap for hele skolen. Skolen er også en PALS- skole, og det er en fordel med kjennskap til og engasjement for PALS og ikke minst vilje til å drive dette arbeidet videre.
Nordby skoles ledelse består av rektor og 2 undervisningsinspektører.


Sentrale arbeidsoppgaver vil være:
Som rektor vil du ha helhetsansvar for utviklingen og drift av Nordby skole innenfor de fullmakter som er gitt.
Det forventes at du utvikler Nordby skole i takt med nye krav og utfordringer og at du samarbeider med aktører internt i kommunen og eksternt.

Kvalifikasjoner:
Pedagogisk utdanning med kompetanse for 1. – 7. trinn
Ledererfaring - fortrinnsvis som skoleleder
Erfaring med personal- og økonomiansvar
Ønskelig med lederutdanning
Personlig egnethet vektlegges

Vi ønsker deg som:
Er en tydelig, synlig, bevisst og samlende leder med visjoner for skolens utvikling
Ser at skolen er midt i et paradigmeskifte hvor lærerens rolle endres
Viser tillit, motiverer og får med deg ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø blant annet gjennom IKT og utvikling av undervisningsmetoder med fokus på økt læringsutbytte
Har faglig tyngde og viser vilje og evne til pedagogisk og administrativ nytenkning 
Er løsningsorientert og holder fokus på det du ønsker å oppnå.
Har mot og evne til å gjennomføre endringer
Er raus, ryddig og inkluderende
Viser respekt og kan samarbeide med alle aktører i skolemiljøet
Er lojal overfor politiske og administrative beslutninger

Hos oss får du:
• Muligheten til å arbeide i en kommune med stort samfunnsansvar
• Faglig utvikling
• Lønn i henhold til tariffavtale og Ås kommunes lokale lønnspolitikk, bl.a. 
  med tillegg for utvidet kompetanse og ansvar for enkelte stillinger
• Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og 
  fritidsforsikring

Arbeidssted: Nordby skole, Askehaugveien 110,1407 Vinterbro
  
Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Kontaktperson
Ellen Benestad, oppvekst- og kultursjef, telefon 64 96 21 01/ 993 91 156,

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 26.01.2018

Lignende jobber

Lignende jobber