Rektor Rustad skole

Rekrutterer
Ås kommune
Sted
Ås (By), Akershus
Publisert
8. januar 2018
Frist
26. januar 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Leder, Pedagog, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Ås kommune har 1600 ansatte som arbeider sammen for å levere gode tjenester og bidra til å utvikle et godt lokalsamfunn. Kommunen har ca. 20.000 innbyggere, og har størst forventet folkevekst med om lag 60 % fram mot 2040.Vi er vertskommune for Norges miljø- og biovitenskapelige  universitet, og ligger sentralt i Follo, nær hovedstaden.

Vil du jobbe i vekstkommunen Ås?

Kommunen er i sterk vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Vi kan derfor by på spennende og utviklende oppgaver. Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i løsningen av kommunens oppgaver.
 

Opplysninger om arbeidssted og stilling:
Ved Rustad skole er det fra 1.8.18 ledig 100% fast stilling som rektor/enhetsleder. Enheten er organisert i oppvekst- og kulturetaten. Skolens ledelse består av rektor, tre undervisningsinspektører og SFO-leder.

Rustad skole er en  1 - 7 skole  med skolefritidsordning og har ca. 380 elever.  I tillegg har skolen en avdeling for elever med særskilte behov. Til sammen har skolen 70 ansatte.

Rustad skole holder for øyeblikket til i nye midlertidige skolelokaler under påvente av nytt skolebygg som skal stå ferdig sommeren 2019. Den nye skolen blir bygget som 4-parallell skole med plass til  ca. 800 elever.
Skolen arbeider kontinuerlig for å bedre elevenes læringsmiljø og for å styrke deres sosiale kompetanse, slik at flest mulig lærer sosialt og faglig. Skolen arbeider for at alle elever skal oppleve mestring, ha en positiv utvikling og tro på seg selv samt at skolen skal være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:
Som rektor vil du ha helhetsansvar for utviklingen og drift av Rustad skole innenfor de fullmakter som er gitt.
Utvikle Rustad skole i takt med nye krav og utfordringer
Samarbeide med aktører internt i kommunen og eksternt

Kvalifikasjoner:
Pedagogisk utdanning med kompetanse for 1. – 7. trinn
Ledererfaring - fortrinnsvis som skoleleder
Erfaring med personal- og økonomiansvar
Ønskelig med lederutdanning
Personlig egnethet vektlegges

Vi ønsker deg som:
Er en tydelig, synlig, bevisst og samlende leder med visjoner for skolens utvikling
Viser tillit, motiverer og får med deg ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
Har faglig tyngde og viser engasjement, vilje og evne til pedagogisk og administrativ nytenkning
Er løsningsorientert og holder fokus på det du ønsker å oppnå
Har mot og evne til å gjennomføre endringer
Er raus, ryddig og inkluderende
Kommuniserer godt, viser respekt og kan samarbeide med alle aktører i skolemiljøet
Er lojal overfor politiske og administrative beslutninger

Hos oss får du:
• Muligheten til å arbeide i en kommune med stort samfunnsansvar
• Faglig utvikling
• Lønn i henhold til tariffavtale og Ås kommunes lokale lønnspolitikk, bl.a. 
  med tillegg for utvidet kompetanse og ansvar for enkelte stillinger
• Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og 
  fritidsforsikring

Arbeidssted: Rustad skole, Idrettsveien 10, 1434 Ås 

Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Kontaktperson
Ellen Benestad, oppvekst- og kultursjef, telefon 64 96 21 01/ 993 91 156,

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 26.01.2018

Lignende jobber

Flere søk som dette

Lignende jobber