Lærer Nesodden vgs

Sted
Nesoddtangen, Nesodden
Publisert
8. januar 2018
Frist
21. januar 2018
Arbeidsfelt
Lærer
Jobbtype
Vikariat
Arbeidstid
Deltid


AFK banner
Lærer i norsk og historie - Nesodden videregående skole
  
Akershus fylkeskommune har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, tannhelsetjeneste og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket i samarbeid med andre offentlige og private aktører.
Akershus fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Arbeidsplassen tilpasses ved behov.
Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette, jf. offentleglova § 25. For ansettelse tilknyttet skolevirksomhet vil det bli krevd politiattest av kandidater som får tilbud om stilling. Vi gjør oppmerksom på at eventuelle merknader kan føre til at tilbudet trekkes tilbake jf. forskrift til opplæringslova § 15-1.
 
Har du god formidlingsevne og gode samarbeidsevner kan du være våre nye lærer i norsk og historie

Nesodden videregående skole har ledig stilling som lærer vikar i norsk og historie. Stillingen er et 50% vikariat fra 15.1.18 - 31.7.18. Det tas forbehold om endring i stillingsstørrelse og oppstartstidspunkt. Stillingen kan deles, norsk og historie utgjør 25% hver.

Nesodden videregående skole ligger på Hellvik i Nesodden kommune med gode båt- og bussforbindelser til Oslo. Skolen har ca. 550 elever fordelt på utdanningsprogrammene helse- og oppvekstfag, elektrofag, medier og kommunikasjon og studiespesialisering. I tillegg har vi tilrettelagt avdeling og avdeling på Sunnaas sykehus. Vi er ca. 110 ansatte.

Vår pedagogiske profil legger vekt på tett elevoppfølging gjennom blant annet vurdering og veiledning. Samarbeidet vi som universitetsskole har med Universitetet i Oslo gir gode muligheter for utvikling og fornyelse. Vi har en svært god kultur for samarbeid og deling i fagteam og -avdelinger, og et elevmiljø preget av høy trivsel og god læring.

For mer informasjon om skolen, se Nesodden videregående skole

Arbeidsoppgaver
• undervisning i norsk og historie
• kontaktlæreroppgaver

Kvalifikasjoner
• undervisningskompetanse i norsk og historie

Personlige egenskaper
• gode samarbeidsevner
• strukturert, selvstendig, fleksibel
• personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
• gode pensjonsvilkår for våre ansatte
• lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk
• godt sosialt miljø blant elever og ansatte


Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3670603411
Stillingsbrøk: 50%
Vikariat
Startdato: 15.01.2018
Sluttdato: 31.07.2018

Arbeidssted: Kjartan Veldes vei 12, 1450 Nesoddtangen

Kontaktinfo: Jarle Eldegard, administrasjonsleder, telefon 66964214,

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 21.01.2018